Salamandra plamista (Salamandra salamandra)

Nazywany/a też: jaszczur ognisty, jaszczur plamisty

Fot. Michał Kaczorowski
Salamandra plamista to spora salamandra o walcowatym, krępym ciele i dużej głowie z dobrze zaznaczonymi parotydami (gruczoły zauszne) i wyłupiastymi oczami. Kończyny dość krótkie z małymi palcami, ogon walcowaty. Jest czarna z licznymi żółtymi lub pomarańczowymi plamami o różnej wielkości i kształcie – ich wzór jest inny u każdego osobnika. Tak kontrastowe ubarwienie ma znaczenie ostrzegawcze, informujące potencjalnych agresorów, że salamandra jest zwierzęciem jadowitym. Samce są nieco smuklejsze od samic.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Salamandra plamista występuje w zachodniej, środkowej a także w południowej Europie, izolowane populacje zamieszkują także Azję Mniejszą oraz północno-zachodnią cześć Afryki. W wyniku tak rozległego obszaru występowania wykształciło się 8 podgatunków o nieco innym zasięgu.  
Czy wiesz, że...
  • Gruczoły zauszne (parotydy) wydzielają jad zawierający m in. salamandrynę. Działa on drażniąco na błony śluzowe, co sprawia że drapieżniki raczej omijają te sympatyczne płazy.
  • Głównym zagrożeniem dla gatunku jest utrata siedlisk i miejsc lęgowych, ponadto duży ruch drogowy. Wiele samic topi się w trakcie rodzenia larw, a larwy giną jeżeli nie mają wystarczającej ilości pokarmu lub wody (np. wysychające kałuże). To największy europejski płaz ogoniasty.

Środowisko i tryb życia

Salamandra plamista spotykana jest w górskich, zacienionych lasach o wilgotnym podłożu, zazwyczaj w sąsiedztwie potoków lub ich źródlisk. Niekiedy występuje także na wilgotnych, górskich łąkach lub pastwiskach. Dzień spędza w ukryciu, przeważnie pod kłodami, wśród omszałych pniaków, wykrotów lub nor, na łowy wyrusza nocą. W pochmurne, deszczowe dni bywa spotykana także w ciągu dnia, porusza się dość niezgrabnie i jest powolna. Larwy do czasu przeobrażenia żyją w górskich potokach, zalanych woda koleinach lub w większych kałużach. W sen zimowy zapada przeważnie w październiku (wyjątkowo w listopadzie). 

Rozmnażanie

Salamandra plamista w zależności od lokalnych warunków klimatycznych gody mogą mieć miejsce od wiosny do jesieni. Samica pobiera wydzielone przez samca spermatofory, a uwolnione z nich plemniki zapładniają jaja w jej jajowodach.  Po wybudzeniu ze snu zimowego samica szuka potoku lub większej kałuży gdzie rodzi do 40 larw. Larwy mające 2-3 cm mają skrzela zewnętrzne i przez kolejne trzy miesiące dorastają w wodzie. Do metamorfozy dochodzi najczęściej w lipcu lub sierpniu, larwy przeobrażają się w postać dorosłą (m in. utrata skrzeli i wykształcenie płuc). Świeżo przeobrażone, młode salamandry mają średnio 5-7 cm i żyją na lądzie, jedynie samice wrócą kiedyś do wody by urodzić larwy.

Pokarm

Podstawę pożywienia salamandry plamistej stanowią różnego rodzaju skąposzczety (np. dżdżownice) oraz bezskorupowe ślimaki. Okazjonalnie dieta jest uzupełniana o różne owady i pajęczaki - bezkręgowce te najczęściej w porę uciekają przed niezgrabną salamandrą plamistą. Larwy podobnie jak dorosłe żywią się głownie drobnymi skąposzczetami i ślimakami a także larwami owadów zamieszkującymi środowisko wodne.
Salamandra plamista, Salamandra salamandra, fire salamander Fot. Michał Kaczorowski

Galeria zdjęć

Salamandra plamista, Salamandra salamandra, fire salamander

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzaj:Salamandra
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź