Somateria

Rodzaj należący do plemienia Mergini, podrodziny kaczki (Anatinae), rodziny kaczkowate (Anatidae). Obejumje on 3 gatunki ptaków: ederon (Somateria mollissima), ederon okularowy (Somateria fischeri) oraz turkan (Somateria spectabilis).
Indeks nazw polskich - rodzaj Somateria
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź