Stercorarius

Rodzaj należący do rodziny wydrzyki (Stercorariidae), nadrodziny Alcoidea, parvorder Larida, podrzędu mewowce (Lari) oraz do rzędu siewkowe (Charadriiformes). Reprezentuje go siedem gatunków wydrzyków.
Indeks nazw polskich - rodzaj Stercorarius
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź