Szpadelkowate (Ephippidae)

Do rodziny szpadełkowatych (Ephippidae) należy 20 gatunków zamieszkujące wody brakiczne oraz morskie. Występują w Oceanie Atlantyckim, Indyjskim oraz Spokojnym. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki eocenu. Ich ciało jest bocznie spłaszczone, najczęściej w kolorze srebra z żółtymi obszarami oraz z pionowymi ciemnymi paskami. Płetwa grzbietowa oraz odbytowa jest symetryczna oraz u niektórym gatunków wydłużona. Do rodziny tej zalicza się ryby wszystkożerne, których dieta składa się głównie z glonów morskich oraz małych skorupiaków. Posiadają pelagiczną ikrę. Osobniki młodociane z gatunku Platax sp. są bardzo popularnymi mieszkańcami akwariów morskich.
Indeks nazw polskich - rodzina Szpadelkowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź