Szpringbok (Antidorcas marsupialis)

Nazywany/a też: springbok, antylopa skoczek

Źródło: Corel Stock Photo
Długość ciała 1,2-1,4 m, ogona 15-30 cm, masa 30-48 kg. Samce są większe i cięższe. Długość rogów samców 28-48 cm, samic 15-28 cm. Budową przypomina gazele. Szyja, grzbiet i uda czerwonawo-brązowe. Biały brzuch ograniczony ciemnobrązowymi pasami, powyżej których rozciągają się jasnobrązowe pręgi. Nasada ogona biała. Na grzbiecie rosną białe, długie, szczeciniaste włosy, które mogą być stroszone. U nasady ogona i na lustrze tworzą one rodzaj poduszkowatego zgrubienia przykrytego fałdem skórnym, z którego wydostają się tylko w czasie podniecenia.
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Zasiedla tereny bezleśne, pagórkowate i równinne sawanny trawiaste i krzewiaste, półpustynie (możliwie ze stałym dostępem do wody!) południowej Afryki – Botswana, Namibia, RPA, południowo-zachodnia Angola.

Tryb życia

Są aktywne w ciągu dnia i nocą, w godzinach południowych odpoczywają w cieniu. Samce obejmują terytoria, które znakują zapachowo kałem i moczem, a także optycznie, przyjmując charakterystyczne pozy. Próbują w nich utrzymać grupy złożone z 10-30 samic i ich potomstwa. Zdarzają się jednak duże stada, w których żyją wspólnie przedstawiciele obu płci. Ten bardzo towarzyski gatunek łączył się niegdyś w pewnych okresach w ogromne wędrujące stada, liczące setki tysięcy, a nawet miliony osobników. Do ich wrogów należą duże i średnie drapieżniki, dla młodych groźne są też szakale i karakale.Szpringbok jest jednym z kilku gatunków krętorogich, które potrafią raz po razie wyskakiwać wysoko (do 2 m) niczym kangur – jest to sygnał alarmowy, używany także w innych sytuacjach stresowych i podczas zabawy. Zwierzę odbija się ze wszystkich czterech kończyn, towarzyszy temu wygięcie grzbietu i nastroszenie włosów ukrytych pod fałdem na grzbiecie. Takie zachowanie może odstraszać drapieżniki. Kiedyś jego wędrujące stada liczyły miliony osobników, jednak był intensywnie tępiony, dlatego teraz nie są one tak liczne.

Odżywianie

Pokarm tego gatunku składa się głównie z traw, a także liści i bylin. W miarę możliwości muszą codziennie pić.

Rozmnażanie i rozwój

W czasie zalotów samce szpringboków zachowują się podobnie jak samce gazeli, podążają za samicą i uderzają ją w biegu. Po ciąży trwającej około 170 dni na świat przychodzi jedno młode o masie 4-5 kg, które przez 1-2 dni pozostaje w ukryciu. Okres laktacji trwa 6 miesięcy. Samice dojrzewają płciowo już w wieku 8 miesięcy, samce dopiero w wieku 1,5 roku, a nawet później, kiedy zdobędą już terytorium.
Szpringbok, Antidorcas marsupialis, Springbok Źródło: Corel Stock Photo

Galeria zdjęć

Szpringbok, Antidorcas marsupialis, SpringbokSzpringbok, Antidorcas marsupialis, SpringbokSzpringbok, Antidorcas marsupialis, SpringbokSzpringbok, Antidorcas marsupialis, Springbok
Szpringbok, Antidorcas marsupialis, SpringbokSzpringbok, Antidorcas marsupialis, SpringbokSzpringbok, Antidorcas marsupialis, Springbok

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Wołowate
Rodzaj:Antidorcas
Gatunek:Szpringbok
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź