Terpugowate (Hexagrammidae)

Do rodziny terpugowatych (Hexagrammidae) należy tylko 12 gatunków żyjących wyłącznie w wodach morskich. Są endemiczne dla Północnego Oceanu Spokojnego, uważa się że pierwotnie występowały w wodach subarktycznych oraz umiarkowanych. Jeden z gatunków: Hexagrammos stelleri występuje w Oceanie Arktycznym do dziś. Zaliczane są do gatunków przybrzeżnych, jednak mogą występować głęboko, nawet do 600 metrów. Ciało najczęściej jest wydłużone, pokryte łuskami ktenoidalnymi za wyjątkiem gatunku Ophiodon elongatus. Maksymalnie mogą osiągać 60 cm długości, jednak większość osobników jest mniejsza. U niektórych gatunków na głowie zamiast kolców znajdują się mięsiste wyrostki. Płetwa grzbietowa jest pojedyncza, oraz w większości przypadków wycięta. Nie posiadają pęcherza pławnego. Prowadzą demersalny tryb życia z wyjątkiem Pleurogrammus sp., która przebywa w pelagialu jako osobnik dorosły. Są drapieżnikami, których dieta składa się z krabów, wieloszczetów, młodych ryb oraz jaj ryb.
Indeks nazw polskich - rodzina Terpugowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź