Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Źródło: Wikipedia
Traszka grzebieniasta to największy a zarazem najładniejszy gatunek traszki występujący w Polsce. Skóra na grzbiecie z licznymi brodawkami, na spodzie ciała gładka. Ogon bocznie spłaszczony, kończyny umięśnione o długich palcach. W okresie życia na lądzie jest przeważnie ciemnoszara lub brązowa, niekiedy nawet czarna, z licznymi ciemnymi plamami na grzbiecie i bokach ciała. Uwagę zwraca kontrastowy spód ciała w kolorze jasnożółtym z czarnymi plamami. W okresie godowym, kiedy zamieszkują wodę, u samców pojawia się charakterystyczny, grzebieniasty fałd skórny na ogonie, a na bokach ciała pojawiają się błękitne smugi.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Traszka grzebieniasta jest gatunkiem typowo nizinnym, zasiedlającym dużą cześć obszaru Europy, począwszy od północno-wschodniej Francji na zachodzie aż po Ural na wschodzie. Na północy występuje m. in, na Półwyspie Skandynawskim, gdzie dochodzi do 67 st. N. Mimo że lokalnie może występować na terenach górskich do 2000 m. n.p.m., w Polsce unika terenów górskich, dochodząc do 700 m. n.p.m.
Czy wiesz, że...
  • Spośród wszystkich gatunków traszek występujących w Polsce traszka grzebieniasta jest najsilniej związana z wodą.
  • Szata godowa występuje jedynie u samców. W okresie godów u tego płaza pojawia się charakterystyczny, wysoki  fałd skórny na ogonie. Jego podobieństwu do grzebienia gatunek zawdzięcza swoją polską nazwę.

Środowisko i tryb życia

Traszka grzebieniasta podobnie jak inne traszki jest gatunkiem ziemno-wodnym. W okresie godowym najczęściej występuje w większych wodach stojących o mulistym dnie, silnie zarośniętych roślinnością wodną. Unika zarówno wód zanieczyszczonych jak i takich o zbyt szybkim nurcie. Po godach cześć osobników pozostaje w wodzie, reszta wychodzi na ląd, gdzie spotykana jest wyłącznie an terenach podmokłych. Przeważnie jest to ściółka w lasach mieszanych, wśród omszonych korzeni, ale także kamienne groble w pobliżu stawów czy wilgotne łąki wśród lasów. Na lądzie jest aktywna w nocy, chociaż bywa spotykana także w deszczowe dni.  W sen zimowy zapada przeważnie w październiku, osobniki żyjące na lądzie zimują najczęściej w norach wśród korzeni drzew, czasami także w piwnicach itp. Traszki które nie opuściły wody zimują zagrzebane w mule na dnie zbiornika.

Rozmnażanie

Podczas godów u traszki grzebieniastej dochodzi do charakterystycznych tańców w wodzie, podczas których samiec składa na dnie zbiornika spermatofor. Samica umieszcza go w swojej kloace i dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Około 10-15 dni po złożeniu jaj lęgną się larwy, które oddychają za pomocą skrzeli. Są sprawnymi i żarłocznymi drapieżnikami, wkrótce wykształcają im się przednie a następnie tylne kończyny. Po metamorfozie cześć z nich opuszcza wodę, część zimuje na dnie zbiorników wodnych.

Pokarm

Traszka grzebieniasta poluje na wszelkie drobne bezkręgowce, przeważnie są to drobne skorupiaki, owady wodne i ich larwy oraz pajęczaki. Dieta może być uzupełniana o ślimaki, kijanki płazów a nawet drobne ryby.
Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt Źródło: Wikipedia

Galeria zdjęć

Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt
Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzaj:Triturus
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź