Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Środowisko i tryb życia

Podobnie jak inne traszki jest gatunkiem ziemno-wodnym. W okresie godowym najczęściej występuje w większych wodach stojących o mulistym dnie, silnie zarośniętych roślinnością wodną.  Unika zarówno wód zanieczyszczonych jak i takich o zbyt szybkim nurcie. Po godach cześć osobników pozostaje w wodzie, reszta wychodzi na ląd, gdzie spotykana jest wyłącznie an terenach podmokłych. Przeważnie jest to ściółka w lasach mieszanych, wśród omszonych korzeni, ale także kamienne groble w pobliżu stawów czy wilgotne łąki wśród lasów. Na lądzie jest aktywna w nocy, chociaż bywa spotykana także w deszczowe dni.  W sen zimowy zapada przeważnie w październiku, osobniki żyjące na lądzie zimują najczęściej w norach wśród korzeni drzew, czasami także w piwnicach itp. Traszki które nie opuściły wody zimują zagrzebane w mule na dnie zbiornika.
Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt Źródło: Wikipedia

Galeria zdjęć

Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt
Traszka grzebieniasta, Triturus cristatus, Great Crested Newt

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzaj:Triturus
Indeks nazw polskich
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy