Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi)

By No machine-readable author provided. Evanherk assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Tygrzyk paskowany pierwotnie zamieszkiwał kraje leżące nad Morzem Śródziemnym. Ponad sto lat temu rozpoczął ekspansję na wschód i północ. Obecnie jego zasięg na północy sięga południowej Polski, południowych Niemiec i Anglii. Jego zasięg nadal się powiększa i częstość obserwacji w Polsce jest coraz większa.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Tygrzyk paskowany to charakterystyczny, trudny do pomylenia pająk. Występuje u niego wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mają smukły, brązowy, pozbawiony pasków odwłok. Samice są większe od samców. Ich odwłok jest żółty, w czarne i białe paski. Głowotułów samic jest srebrzysty. Nogi są czarno żółto pręgowane. Ciało zbudowane jest z głowotułowia i odwłoka. Na odwłoku znajdują się kądziołki. Na głowotułowiu występuje 6 par odnóży, w tym 4 pary kroczne. Pierwsza para odnóży (szczękoczułki) posiada gruczoły jadowe. Na drugiej parze odnóży (nogogłaszczki) u samców występują narządy kopulacyjne.
Czy wiesz, że...Tygrzyk paskowany tworzy okrągłe sieci, które mają charakterystyczną budowę. Na sieci przędzie pionowy zygzakowaty pas, który ma za zadanie wzmacniać sieć.

Biologia

Tygrzyk paskowany zamieszkuje bardzo różnorodne siedliska. Od suchych lasów sosnowych, przez murawy kserotermiczne i wilgotne zakrzaczenia, po mokradła. Cechą wspólną środowiska zamieszkiwanego przez tygrzyka paskowanego jest obecność wysokich roślin wieloletnich, na których można rozpiąć sieci, obszar występowania jest terenem otwartym lub luźnym drzewostanem oraz miejsce to jest dobrze nasłonecznione i ciepłe. Spotykany od maja do października. Prowadzi dzienny tryb życia. Drapieżnik. Żywi się w głównej mierze owadami (najczęściej prostoskrzydłymi oraz ważkami), które złapią się w jego sieć. Sieć umieszczana jest kilkanaście centymetrów ponad ziemią. Do rozrodu przystępuje między lipcem a sierpniem. Samica po kopulacji może zjeść samca. Jaja składane są do kokonów. Samica może złożyć do 400 jaj. Kokon jest barwy żółtawej lub brązowawej, o dzbaneczkowatym kształcie. Po upływie miesiąca z jaj wylęgają się młode. Po przezimowaniu w kokonie młode osobniki rozpraszają się na niciach przędnych. Dorosłe po rozrodzie giną.
Tygrzyk paskowany - samica By No machine-readable author provided. Evanherk assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Tygrzyk paskowany - samica
Tygrzyk paskowany

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Pajęczaki
Rząd:Pająki
Rodzaj:Argiope
Indeks nazw polskich - gromada Pajęczaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź