Ukwiał wspaniały (Heteractis magnifica)

By Edward Callaghan [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Ukwiał wspaniały występuje w Oceanie Indyjskim i południowo-zachodnim Pacyfiku. Ogromny zasięg występowania tego gatunku rozciąga się od Morza Czerwonego i wschodnich wybrzeży Afryki, przez Południowe Indie i wyspy centralnego oceanu Indyjskiego, Azję Południowo-wschodnią, Archipelag Malajski, Nową Gwineę, północna Australię, po wschodnie krańce Polinezji.
  1. Budowa
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Budowa

Ukwiał wspaniały występuje tylko w postaci polipa. Ciało cylindryczne, składa się z tarczy gębowej, pnia i stopy. Barwa ciała jest różnorodna, od czerwonej, pomarańczowej, różowej po zieloną, niebieska do białej. Otwór gębowy otoczony jest gęsto ramionami (czułkami). Ramiona rozmieszczone są w kilku okręgach. Ramiona barwy żółtej lub żółtozielonej, z zaokrągloną końcówka. Stopą przytwierdza się do podłoża.
Czy wiesz, że...Ukwiał wspaniały żyje w symbiozie z rybami z Amphiprion oraz krewetkami z rodzaju Periclimenes. W zamian za ochronę organizmy te dostarczają mu pożywienie.

Tryb życia

Ukwiał wspaniały buduje rafy koralowe na głębokości do 50 m. Preferuje ciepłe i czyste wody w miejscach o silnym nurcie i dobrym naświetleniu. Gęstość jego kolonii wzrasta wraz z głębokością i mniejszą ekspozycją na prądy morskie. Żyje pojedynczo bądź w koloniach. Przez większość życia powadzi osiadły tryb życia, jednak może się przemieszczać za pomocą prądów lub stopy. Chroni się przed utratą wody kurcząc ciało i zatrzymując we wnętrzu wodę.

Odżywianie

Ukwiał wspaniały jest drapieżny. Żywi się zarówno bezkręgowcami (skorupiakami, mięczakami) jak i kręgowcami (drobnymi rybami). Swoje ofiary chwyta ramionami i parzy jadem znajdującym się na ramionach. Po obezwładnieniu ofiary wciąga ją do otworu gębowego. Ponadto czerpie pożywienie z symbiotycznych fotosyntetyzujących glonów.

Rozmnażanie i rozwój

Ukwiał wspaniały rozmnaża się płciowo oraz bezpłciowo. Przy rozmnażaniu płciowym osobniki dorosłe wypuszczają komórki płciowe do wody. Zapłodnienie jest zewnętrzne. Z jaj rozwijają się larwy (planule). Planula opada na dno, gdzie przytwierdza się do podłoża i rozwija się w polipa. Rozmnażają się bezpłciowo przez paczkowanie, podział oraz fragmentacje. Rozmnażanie bezpłciowe odbywa się głównie zimą. Długość życia ukwiała wspaniałego wynosi kilkadziesiąt lat, najstarsze osobniki osiągają ponad 80 lat.
Ukwiał wspaniały By Edward Callaghan [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Ukwiał wspaniałyUkwiał wspaniały
Ukwiał wspaniały

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Koralowce
Rząd:Ukwiały
Rodzaj:Heteractis
Indeks nazw polskich - gromada Koralowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź