Vespa

Rodzaj należący do rodziny osowate (Vespidae) oraz do rzędu błonkoskrzydłe (Hymenoptera).
Indeks nazw polskich - rodzaj Vespa
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź