Wargaczowate (Labridae)

Do rodziny wargaczowatych (Labridae) należy aż 500 gatunków, które zasiedlają wyłącznie wody morskie. Pierwsze znane skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki paleocenu. Występują na Oceanie Atlantyckim, Spokojnym oraz Indyjskim.

Płetwa grzbietowa składa się z 8-21 promieni twardych oraz 6-21 promieni miękkich. Płetwa odbytowa posiada od 4 do 6 promieni twardych i od 7 do 18 promieni miękkich. Łuski tych gatunków są duże oraz cykloidalne. Linia boczna może być w niektórych przypadkach przerwana. Bardzo długi pysk występuję u rodzaju Gomphosus.
 
Są to gatunki bardzo różnorodne pod względem rozmiarów, kształtu oraz ubarwienia. Większość gatunków jest drapieżnikami żywiącymi się bentosowymi bezkręgowcami, również w tej rodzinie występują gatunki planktonożerne. W niektórych przypadkach mogą się również żywić pasożytami zewnętrznymi innych ryb. Większości gatunków zmienia kolor oraz płeć wraz ze wzrostem. Największy odnotowany osobnik należący do tej rodziny posiadał 2,3 m długości, jednak w większości ryby nie przekraczają 15 cm. Gatunki wykorzystywane w rybołówstwie, wędkarskie wodnym oraz akwarystyce.
Indeks nazw polskich - rodzina Wargaczowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź