Wścieklica Myrmica

Rodzaj mrówek wyposażonych w żądło, występujących w klimacie umiarkowanym półkuli północnej. Należą do rodziny mrówkowatych (Formicidae), w obrębie rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), gromady owadów (Insecta), typu stawonogów (Arthropoda), królestwa zwierząt (Animalia)
Indeks nazw polskich - rodzaj Wścieklica
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź