Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)

Żaba jeziorkowa - samiec. By Viridiflavus (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Pysk żaby jeziorkowej jest zwężony na końcu. Oczy duże, wyraźnie wystające. Źrenica oka pozioma. Tułów krępy. Linia kręgowa wąska oraz jasna. Strona grzbietowa zielona, pokryta małymi plamkami bądź gładka. Spód ciała biały (u niektórych pokryty jasnymi plamkami). U części osobników występuje brązowawa plama w okolicy biodrowej. Tylne kończyny po stronie grzbietowej rdzawobrązowe, w ciemnobrązowe plamki. Modele piętowe są duże, wysokie i symetryczne. U samców występują parzyste rezonatory zewnętrzne. W okresie godowym ubarwienie samców jaśnieje i staje się żółte lub żółtawozielonkawe.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Zwarty zasięg żaby jeziorkowej rozciąga się strefie klimatu umiarkowanego Europy od północnej Francji i północnych Włoszech, przez Europę Centralną, aż po dolinę Wołgi. Spotykana jest również na dwóch izolowanych obszarach w Norwegii i Szwecji. Jej zasięg w górach rzadko przekracza 1000 m n.p.m.
Czy wiesz, że...Żaba jeziorkowa jest najmniejsza spośród żab zielonych. Krzyżuje się z żabą śmieszką, w wyniku czego powstają mieszańce - żaby wodne.

Środowisko i tryb życia

Żaba jeziorkowa jest zwierzęciem o aktywności dziennej (poza okresem godowym). Prowadzi lądowo-wodny tryb życia. Zamieszkuje głównie niewielkie i płytkie zbiorniki wodne, nasłonecznione i porośnięte roślinnością przybrzeżną. Wybiera głównie niewielkie leśne oczka wodne, starorzecza i torfianki. Rzadko spotykana w większych zbiornikach wodnych i rzekach. Hibernuje na lądzie (migracja do zimowisk rozpoczyna się we wrześniu). Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN).

Rozmnażanie

Gody u żaby jeziorkowej odbywają się pod koniec kwietnia oraz na początku maja. Jaja składane są w jednym miejscu. Złożony skrzek (w formie kulistych kłębów) opada na dno. Samica może złożyć od 590 do 2990 jaj. Wykluta z osłonek jajowych jasnożółta larwa początkowo mierzy 5-6 mm, a pod koniec rozwoju larwalnego może osiągnąć 65 mm. Całkowita rozwój larw trwa 3 miesiące. Długość ciała świeżo po przeobrażeniu wynosi około 1,5 cm. Dojrzałość płciową żaba jeziorkowa osiąga między pierwszym a drugim rokiem życia.

Pokarm

W diecie żaby jeziorkowej dominują zwierzęta bezkręgowe (owady, mięczaki, pajęczaki).
Żaba jeziorkowa - samiec. By Viridiflavus (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons Żaba jeziorkowa - samiec. By Viridiflavus (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Żaba jeziorkowa. By No machine-readable author provided. Severus assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia CommonsŻaby jeziorkowe - samiec (u góry).I, Viridiflavus [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Żaba jeziorkowa - samiec. By Viridiflavus (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Żabowate
Rodzaj:Pelophylax
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź