Żaba wodna (Rana esculenta)

Nazywany/a też: klepton

Fot. Michał Kaczorowski
Żaba wodna to średniej wielkości, smukła żaba silnie związana z wodą. Podobna do pozostałych gatunków z grupy  „żab zielonych”, przeważnie jest zielona z licznymi, czarnymi, okrągłymi plamami na grzbiecie i po bokach ciała. Wzdłuż grzbietu biegnie jaśniejsza pręga, spód ciała jaśniejszy przeważnie biały z ciemniejszymi plamkami. Niekiedy spotykane są osobniki bez ciemnych plam na grzbiecie, znacznie rzadziej takie o ubarwieniu żółtym, niebieskim lub brunatnym. Samce są nieznacznie mniejsze od samic.Co ciekawe żaba wodna jest naturalną hybrydą, powstałą z krzyżowania pozostałych gatunków żab wodnych (czyli żaby śmieszki z żaba jeziorkową). Proces ten zachodzi od kilku milionów lat, a na wielu terenach żaba ta jest znacznie liczniejsza niż formy wyjściowe.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Żaba wodna zamieszkuje całą środkową oraz cześć zachodniej Europy, na północ sięgając do środkowej Szwecji a na południu do północnej części Bułgarii oraz do Włoch.
Czy wiesz, że...
  • Światowym autorytetem w dziedzinie żab zielonych jest polski naukowiec: prof. Leszek Berger. To właśnie on odkrył i udowodnił, że gatunek ten jest naturalną hybrydą, dokonał ponadto wiele odkryć związanych z genetyką żab.
  • Czyste populacje żab wodnych, rozmnażające się bez udziału gatunków wyjściowych spotykane są południowej Szwecji, Danii oraz w północnych Niemczech (w tym na wyspie Uznam)

Środowisko i tryb życia

Żaba wodna zamieszkuje wszelkie wody stojące i wolnopłynące, najczęściej spotykana nad brzegami oraz w płytkim, przybrzeżnym pasie wód porośniętym roślinnością wodną i nadbrzeżna. Z uwagi na dużą odporność na zanieczyszczenia wody, może występować nawet w niewielkich, silnie zanieczyszczonych stawach. Preferuje jednak płytkie jeziora o różnej wielkości a także starorzecza, rozlewiska. Jest aktywna w ciągu dnia, zimuje na dnie większych zbiorników wodnych.

Rozmnażanie

Gody żaby wodnej mają miejsce przeważnie w maju, samce nawołują partnerki charakterystycznym skrzeczeniem. Najczęściej łączy się z gatunkami wyjściowymi (czyli żabą śmieszką lub jeziorową), samica składa od 2 000 do prawie 10 000 jaj, które tworzą nieregularne, kuliste kłęby. Kijanki rosną najczęściej do długości 10 cm (chociaż spotyka się niekiedy osobniki nawet 15 cm)  a  świeżo przeobrażone żabki maja zaledwie 2,5-3 cm. Niekiedy dochodzi do kojarzenia w obrębie gatunku (tzn. żaby wodnej) jednak zarodki będące owocem takiego związku najczęściej obumierają. Istnieją jednak cale populacje tych żab rozmnażające się bez udziału gatunków wyjściowych, a ich potomstwo jest płodne i żywotne. Jednak w takim wypadku funkcję wyjściowych gatunków pełnią osobniki mające kilka zespołów chromosomów (diploidalne lub triploidalne)

Pokarm

Pożywienie żaby wodnej stanowią wszelkie stawonogi (głównie owady i pajęczaki) a także ślimaki oraz dżdżownice. Dietę ta jest uzupełniana o małe kręgowce w tym niewielkie ryby, traszki, żaby (także własnego gatunku), jaszczurki a nawet drobne ssaki (np. ryjówki).
Żaba wodna, Rana esculenta, Edible Frog Fot. Michał Kaczorowski

Galeria zdjęć

Żaba wodna, Rana esculenta, Edible Frog

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Żabowate
Rodzaj:Pelophylax
Gatunek:Żaba wodna
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź