Zadychra (Branchipus)

Rodzaj zaliczany jest do rodziny Branchipodidae, rzędu bezpancerzowce (Anostraca), gromady skrzelonogi (Branchiopoda), podtypu skorupiaki (Crustacea) oraz do typu stawonogi (Arthropoda).
Indeks nazw polskich - rodzaj Zadychra
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy