Piątek 04.09.2020

BioTech - spotkanie innowatorów w Olsztynku

Właściciele gospodarstw ekologicznych, rolnicy, wynalazcy, innowatorzy. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury w niedzielę, 6 września organizuje BioTech 2020 – spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości.biotechgrafika: materiały prasowe

Do Olsztynka w niedzielę przyjadą czołowi specjaliści z Polski. W programie pierwszej edycji BioTech znajdą się wykłady i prezentacje, w czasie których przedstawione będą nowoczesne procesy produkcji stosowane we współczesnym rolnictwie, a także zdobycze technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa. Przekazana wiedza przyczynić się ma do zwiększenia wydajności produkcji, konkurencyjności i poprawy jakości warsztatu pracy rolników.
Wydarzeniu BioTech towarzyszyć będzie wydanie broszury edukacyjnej przedstawiającej w formie infografik 10 linii technologicznych, a także wystawa.

BioTech, czyli spotkanie profesjonalistów z branży żywności ekologicznej, honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Jak podkreśla minister Jan Krzysztof Ardanowski zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu prezentację i popularyzację nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w procesach produkcji rolniczej niewątpliwie zasługuje na poparcie, a upowszechnianie i wdrażanie do praktyki rolniczej osiągnięć naukowych w znaczący sposób wpływa na rozwój, innowacyjność i konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Wydarzenie BioTech ma wpłynąć na wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, promując naturalne sposoby upraw. System rolnictwa ekologicznego to rozwiązanie, które w Polsce wybierają najczęściej rodzinne gospodarstwa o małym areale. Polska odnotowuje sukcesywnie rosnący udział producentów ekologicznych, pojawia się wiele ciekawych innowacji. Opracowywanie, a potem wdrożenie zastosowań inwestycyjnych, stworzenie know-how gospodarstw ekologicznych może sprawić, że produkcja ekologiczne będzie odgrywała jeszcze większe znaczenie na polskim rynku. Produkty ekologiczne już dziś są alternatywą dla żywności powstającej w konwencjonalnych gospodarstwach. Dziś żywność produkowana ekologicznie zyskuje na popularności.  To nie jest już tylko przejściowa tendencja. To kierunek, w którym podąża dziś rolnictwo w całej Europie.

Wszystkie wystąpienia podczas BioTech zostaną zarejestrowane i opublikowane w internecie.

BioTech – Spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości - 6 września 2020, Olsztynek, Targowisko Miejskie, ul. Kościuszki 6d. Początek o godzinie 9:00.

Plan dnia:
09:00 - 09:30 Otwarcie

09:30 - 10:00 Piotr Ostaszewski i Stanisław Suchorski (Zarząd Ostoja Natury) - Pasywny system irygacji za pomocą wody deszczowej

10:00 - 10:30 Sławek Gacka (CEO ProBiotics) - Odbudowa warstwy humusowej gleby

10:30 - 11:00 Andrzej Walczak (ogrodnik i wynalazca) - Całoroczne, pasywne uprawy pod osłonami

11:00 - 11:30 Józef Seidel (Członek Zarządu Mandam) - Uprawy bezorkowe, uprawy pasywne i współczesny park maszyn

11:30 - 12:00 Juliusz Sumorok - Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu poprzez recyrkulacje wody i biogenów

12:00 - 12:30 Dr Jakub Jasinśki (Polska Akademia Nauk) - Oznaczenia geograficzne i jakościowe czynnikiem lokalnego rozwoju

12:30 - 13:00 Marek Borowski (Prezes Banku Żywności w Olsztynie) - Rola Banku Żywności w łańcuchu dostaw

13:00 - 14:30 Przerwa Obiadowa

14:30 - 15:00 Grzegorz Maryniowski (Biogrim) - Rokitnik i jego zalety

15:00 - 15:30 Tadeusz Rolnik - Prazboża - stare odmiany zbóż na naszych polach – korzyści dla środowiska i konsumenta

15:30 - 16:00 EuroHemp i Ostoja Natury - Procesy uprawy i przetwarzanie konopi siewnych na przykładzie upraw prowadzonych w Ostoi Natury

16:00 - 16:30 Dr. Jarosław Parol - Ryby z naszych jezior, stawów i nie tylko

16:30 - 17:00 Andrzej Hałasiewicz (Socjolog wsi i ekonomista) - Smart Village

17:00 - 17:15 Zakończenie spotkania Antek Pawlicki i burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko

źródło: materiały prasowe
Ocena (2.8) Oceń: