Wtorek 06.12.2022

Ekologiczny transport z Raben

 Ekologia i transport mogą iść w parze, pod warunkiem, że przedsiębiorstwa będą dążyć do efektywnego planowania transportu. Jednym z operatorów logistycznych, który przywiązuje szczególną uwagę do działań proekologicznych jest Grupa Raben.transportfot. Grupa Raben

Wpływ transportu na środowisko naturalne


Za sprawą szkodliwej działalności człowieka środowisko naturalne ulega ciągłej degradacji. Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co w znacznym stopniu wpływa na zmiany klimatu. Spaliny obecne w powietrzu są bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia, które generują firmy przemysłowe. Usługi transportowe odgrywają kluczową rolę w sektorze logistyki. Do zadań operatorów należy nie tylko efektywne planowanie transportu, spedycja towarów czy optymalizacja sieci transportowej, ale również szukanie rozwiązań ekologicznych w całym łańcuchu dostaw. 

Podstawą działań operatorów powinno być efektywne planowanie dostaw towarów, co w efekcie przyczyni się do redukcji niepotrzebnych kursów. Walka z wysoką emisją CO2 do atmosfery obejmuje również sukcesywne unowocześnianie floty transportowej. Każdy element łańcucha dostaw jest istotny w prowadzeniu działań na rzecz środowiska naturalnego. Dotyczy to również hal magazynowych, które pobierają ogromną ilość energii generując ślad węglowy. Nowoczesne magazyny wybudowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju powinny być wyposażone w efektywne systemy ogrzewania i chłodzenia oraz energooszczędne systemy oświetlenia.


Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania z Grupą Raben


Grupa Raben od wielu lat wdraża rozwiązania mające na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia. Podstawę działań proekologicznych stanowi kompleksowe podejście do ograniczenia własnych emisji w całym łańcuchu dostaw. Do realizacji zakładanych celów potrzebne jest zaangażowanie nie tylko samej firmy, ale również wszystkich partnerów biorących udział w procesach logistycznych. 


Grupa Raben nieustannie poszukuje i wprowadza rozwiązania, które mają ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Ambitne cele Grupy Raben zakładają redukcję emisji związanej z transportem, utrzymaniem budynków oraz infrastruktury magazynowej. Obrana ścieżka jest zgodna z wiedzą naukową i realnie wpływa na powstrzymanie globalnego ocieplenia. Świadczy o tym fakt, że cele dekarbonizacyjne Grupy Raben zostały zatwierdzone przez Science Based Target initiative (SBTi), czyli międzynarodową inicjatywę, której celem jest wsparcie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem.


art. sponsorowany
Ocena (2.3) Oceń: