Poniedziałek 29.04.2019

Świętokrzyskie czeka na Ciebie! Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego

Z ekologią trzeba być na Ty każdego dnia ! Według statystyk rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Pomocne są w tym akcje propagujące zasady dbania o swoje najbliższe przyrodnicze otoczenie oraz programy, które pomogą uzyskać środki w postaci dotacji i pożyczek  na zakup nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.„Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” to cykl 14 jednodniowych imprez edukacyjnych, które Fundacja Zatrzymać Czas wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zorganizuje na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w okresie 29.04.-17.05.2019 r.świetokrzyskie


Celem projektu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, związanych z wpływem zanieczyszczonego powietrza na jakość środowiska i na zdrowie ludzi. Poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, zwróceniu uwagi na korzyści płynące ze stosowania OZE oraz upowszechnianiu informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu polepsza jakość powietrza atmosferycznego.

Projekt skierowany jest do dzieci oraz dorosłych i ma charakter otwarty. Poprzez świetną zabawę wydarzenie „Świętokrzyskie czeka na Ciebie !” od najmłodszych lat pomaga kształtować postawy proekologiczne, poszerzać wiedzę z zakresu ochrony atmosfery i klimatu, energii odnawialnych oraz ochrony środowiska i przyrody. W programie znajdują się interdyscyplinarne warsztaty, gry i zabawy edukacyjne, spektakle teatralne oraz prelekcje o tematyce ochrony powietrza atmosferycznego
program
Program „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” to cykl wydarzeń, które poprzez zabawę uczą, pokazują i tłumaczą dzieciom i młodzieży czym są Odnawialne Źródła Energii, jak dbać o środowisko i atmosferę i jak w prosty sposób zmienić złe nawyki i być eko. Dla dorosłych to okazja do spotkania z ekspertem Polskiego Alarmu Smogowego, który przybliża zagadnienia związane z niską emisją, smogiem oraz jak z nim wygrać. Podczas wydarzeń przygotowane są stoiska informacyjne, gdzie czekają na uczestników eksperci energetyczni WFOŚiGW w Kielcach i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z programem „Czyste powietrze”.

Harmonogram imprez oraz przydatne informacje znajdziecie na fanpage’u projektu:
https://www.facebook.com/SwietokrzyskieczekanaCiebie
zdjęcie
art. sponsorowany
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy