Poniedziałek 16.09.2019

Świętokrzyskie czeka na Ciebie ! Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego. Edycja II.

Z ekologią trzeba być na Ty każdego dnia! Według statystyk rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Pomocne są w tym akcje propagujące zasady dbania o swoje najbliższe przyrodnicze otoczenie oraz programy, które pomogą uzyskać środki w postaci dotacji i pożyczek  na zakup nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.swietokrzyskie

„Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” to druga edycja cyklu 14 jednodniowych imprez edukacyjnych, które Fundacja Zatrzymać Czas wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zorganizuje na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w okresie 10.09.-27.09.2019 r.

Celem projektu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, związanych z wpływem zanieczyszczonego powietrza na jakość środowiska i na zdrowie ludzi. Poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, zwróceniu uwagi na korzyści płynące ze stosowania OZE oraz upowszechnianiu informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu polepsza jakość powietrza atmosferycznego.

Projekt skierowany jest do dzieci oraz dorosłych i ma charakter otwarty. Poprzez świetną zabawę wydarzenie „Świętokrzyskie czeka na Ciebie !” od najmłodszych lat pomaga kształtować postawy proekologiczne, poszerzać wiedzę z zakresu ochrony atmosfery i klimatu, energii odnawialnych oraz ochrony środowiska i przyrody.
W programie znajdują się interdyscyplinarne warsztaty, gry i zabawy edukacyjne, spektakle teatralne oraz filmy o tematyce ochrony powietrza atmosferycznego.

Program „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” to cykl wydarzeń, które poprzez zabawę uczą, pokazują i tłumaczą dzieciom i młodzieży czym są Odnawialne Źródła Energii, jak dbać o środowisko i atmosferę i jak w prosty sposób zmienić złe nawyki i być eko. Dla dorosłych to okazja do obejrzenia filmu dokumentalnego „Był sobie las” w reżyserii Luca Jacqueta, który zabierze widzów w niesamowitą podróż w głąb lasów tropikalnych. Podczas wydarzeń przygotowane są stoiska informacyjne, gdzie czekają na uczestników eksperci energetyczni WFOŚiGW w Kielcach i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z programem „Czyste powietrze”.

Harmonogram imprez oraz przydatne informacje znajdziecie na fanpage’u projektu, Facebook: SwietokrzyskieczekanaCiebie
broszura
Dofinansowanie projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

art. sponsorowany
Ocena (2.3) Oceń: