Piątek 26.03.2021

Już niedługo premiera Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego


Polski Multimedialny Raport Klimatyczny oparty na dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska - przygotowywany jest w ścisłej współpracy Fundacji Czyste Powietrze z polskimi ekspertami i naukowcami. Premiera Raportu odbędzie się przed II edycją Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21-23 kwietnia).togetairgrafika:materiały organizatora
Raport to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii, objęte patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Raport ma służyć jako narzędzie edukacji ekologicznej poprzez promocje działań proekologicznych, czystych technologii i najlepszych praktyk. Ma stanowić źródło rzetelnych informacji o aktualnych i przyszłych działaniach rządu i podległych mu instytucji, a także samorządów, nauki i biznesu związanych z zagadnieniami polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska.
 
Zadaniem tego opracowania jest również promocja polskiej polityki klimatycznej poza granicami kraju. Raport będzie przetłumaczony na kilka języków oraz zostanie wypromowany w mediach zagranicznych i kolportowany w ośrodkach decyzyjnych UE i państw członkowskich. Dzięki tej publikacji, Polska zyska również cenne narzędzie podczas kolejnej tury negocjacji New Green Deal( Zielonego Nowego Ładu). Merytoryka raportu prezentowana będzie w sposób multimedialny, by w przystępny sposób dotrzeć do jak najszerszej widowni.

Jak zauważa marszałek woj. mazowieckiego, Adam Struzik, ten nowoczesny serwis będzie skupiał w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Jego tematyka opierać się będzie na najważniejszych konkluzjach z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego jako samorząd województwa byliśmy partnerem. Najważniejszy cel to pokazanie podejmowanych przez nasz kraj działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej i samorządowej oraz przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2 - przekonuje Struzik.
Co będzie zawierać raport?

Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaowocował współpracą z czołowymi polskimi ekspertami. W ramach raportu analizują oni trendy, opracowują rozwiązania i przygotowują kompleksowe zestawienia danych, faktów i liczb, z których wyłania się obraz polskiej drogi do neutralności klimatycznej i czekające na tej drodze bariery, trudności, wyzwania, ale i możliwości. Transformacja energetyczna to szansa na rozwój innowacji i technologii, a także realna możliwość poprawy jakości życia Polaków  ― przekazuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze.

W raporcie znajdą się odpowiedzi na takie pytania jak:
 • Jak powinien wyglądać miks energetyczny Polski w 2030, 40 i 50 roku?
 • Co zrobić, by uporać się z masą odpadów, które zalegają na wysypiskach, a często też lądują w oceanach i zatruwają nas milionami cząstek mikroplastiku?
 • W jaki sposób zabezpieczyć regiony narażone na pustynnienie i uchronić rolnictwo przed fatalnymi skutkami suszy?
 • Jak rozprawić się definitywnie ze smogiem, który wciąż spowija polskie miasta i wsie?
 • Co zrobić, by model gospodarki obiegu zamkniętego stał się realną alternatywą dla dzisiejszego, wciąż dominującego schematu linearnej produkcji, w którym utknęło wielu przedsiębiorców?
 • Jak zachęcić regiony do przyjęcia uchwał antysmogowych oraz zachęcić gminy do udziału w walce ze smogiem oraz redukcji niskiej emisji zanieczyszczającej wsie i miasta.

Odpowiedzi przygotowują specjaliści, przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu i organizacji pozarządowych oraz samorządy, które są świadome wagi edukowania mieszkańców i pracy u podstaw, aby plany transformacji energetycznej przyniosły oczekiwane rezultaty.

Wkład i wiedzę zapewniają również instytucje rządowe: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Ośrodek w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego).

Partnerami merytorycznymi TOGETAIR są również przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, m.in: Instytut Jagielloński, Fundacja Republikańska, Polski Alarm Smogowy, UN Global Compact Network Poland oraz Bank Światowy.

Przedsięwzięciu partneruje już ponad 10 uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Raport będzie ogólnodostępny na stronie: https://togetair.eu/

Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich sektorów kraju, pozwoli zainicjować zmiany w polskiej gospodarce w ujęciu krajowym i regionalnym. O tym, jak wyznaczyć priorytety i kierunki reform, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, zaprezentujemy w Polskim Multimedialnym Raporcie Klimatycznym oraz podczas Szczytu Klimatycznego ― podsumowuje prezes Śmieja.

Szczyt klimatyczny

TOGETAIR 2021 to również II edycja Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się 21-23 kwietnia w kongresowym studiu tv. Szczyt Klimatyczny to 3-dniowe wydarzenie online w formule hybrydowej, transmitowane z kongresowego studia telewizyjnego, podczas którego omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zrobić, aby w naszym kraju było czyste powietrze. Szczyt jest przestrzenią dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce.

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOSów i mediów, na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

Walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców - to jedne z najpilniejszych wyzwań, z którymi należy zmierzyć się w nadchodzących latach. To także szansa na cywilizacyjny skok, który odczują wszyscy Polacy. O powodzeniu tych starań zadecyduje jednak nie tylko odgórnie narzucona polityka i dostępność funduszy, ale przede wszystkim współpraca wszystkich uczestników rynku: władzy centralnej, administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem kluczowych dla ekologii Ministerstw, z czynnym udziałem przedstawicieli strony rządowej, marszałków województw i samorządowców, a także z udziałem przedstawicieli średniego i dużego biznesu, nauki, lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych.

Program wydarzenia

Zagadnienia podczas Szczytu Klimatycznego podzielone będą według 5 bloków tematycznych / żywiołów:
 •     Ogień
 •     Energia przeszłości, czyli co zrobić z węglem i paliwami kopalnymi?
 •     Energia przyszłości - co powinno być filarem na czas budowy nowoczesnej, zielonej Polski?
 •     Powietrze
 •     Susze, mała retencja i wyzwania gospodarki wodnej na lokalnym gruncie
 •     Przyszłość rzek i woda w ujęciu krajowym
 •     Ziemia
 •     Gospodarka komunalna w gminach - potrzeby inwestycyjne, zaszłości na rynku, systemowe luki
 •     Przyszłość plastiku, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym
 •     Woda
 •     Smog: redukcja emisji w sektorze budownictwa
 •     Zielony transport przyszłości
 •     Człowiek
 •     Świat po pandemii, a przed kryzysem klimatycznym
 •     Wpływ klimatu na zdrowie człowieka.

TOGETAIR odbywający się w całości online będzie niepowtarzalną okazją do rozmów z partnerami, najbardziej efektywnymi menedżerami, wizjonerami i twórcami trendów z kluczowych obszarów ekologii.
Portal Ekologia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

źródło: materiały prasowe
Ocena (3.2) Oceń: