Kongres Biogospodarki - podsumowanie

Czwartek 23.11.2017

21 listopada zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie. W wydarzeniu mającym na celu wsparcie rozwoju biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej, udział wzięło blisko 800 osób z kraju i zagranicy.Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolno-spożywczej.
Celem Kongresu była wymiana doświadczeń, zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce, a w szczególności dyskusje o perspektywach rozwoju biospołeczności na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego hasło przewodnie wydarzenia to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Możliwości, szanse i problemy stojące przed bioregionami to tematy, które pojawiały się podczas każdego z 21 paneli dyskusyjnych.

Kongres biogospodarki otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. Podczas sesji inauguracyjnej odczytano list od Dyrektora Generalnego ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Roberta-Jana Smitsa. Uczestnicy mogli również wysłuchać przemówienia Johna Bella – Dyrektora Dyrektoriatu F ds. Biogospodarki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, który przedstawił nową strategię rozwoju biogospodarki w UE.

W sesji inauguracyjnej wzięli udział światowej sławy eksperci w dziedzinie biogospodarki: Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Christian Patermann - Ekspert międzynarodowy cyrkularnej biogospodarki, Roland Wohlgemuth - Przewodniczący ESAB i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii. Podczas sesji plenarnej prelegentami byli: Tomasz Twardowski – Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, Stanisław Bielecki - Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Barna Kovacs – Główny Doradca Ministerstwa Rolnictwa oraz Andrzej Siemaszko - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego.
Najważniejszymi wydarzeniami podczas pierwszego dnia Kongresu były: ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz podpisanie listu intencyjnego o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP) z polskimi województwami.

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”. Inicjatywa ta jest kolejnym dowodem na to, że Województwo Łódzkie jest aktywnym bioregionem, który wprowadza innowacyjne rozwiązania, promuje i wpiera działania przyjazne dla środowiska. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpiło podczas wieczornej Gali. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Rząśnia, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich najlepsza okazała się Gmina Rzgów.
Drugi dzień Kongresu Biogospodarki rozpoczął Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego Andrzej Siemaszko, który podsumował podsumował wydarzenia pierwszego dnia. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Tomasz Calikowski, Lucyna Woźniak, Jose Ruiz Espi, a także Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking, Philippe Mengal. Wystąpienia te poświęcone były bioregionom w centrum biogospodarki Unii Europejskiej.

W trakcie Kongresu odbyły się dwie konferencje prasowe z udziałem zaproszonych Gości.
 Pierwszego dnia wśród uczestników znaleźli się:
  • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
  • John Bell – Dyrektor ds. Biogospodarki Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej,
  •  Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego,
  • Christian Patermann – Ekspert międzynarodowy w zakresie biogospodarki cyrkularnej                                                  
Drugiego dnia wydarzenia podczas konferencji głos zabrali:
  • Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego,
  • Philippe Mengal – Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking,
  • Mateusz Kamiński – burmistrz gminy Rzgów,
  • Tomasz Stolarczyk – wójt gminy Rząśnia,
  • Jacek Bogusławski – prezes firmy Drob-Boks.
Program wydarzenia oraz najważniejsze informacje dostępne są pod adresem: http://bioeconomy.lodzkie.pl/
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy