Poniedziałek 14.02.2022

Praca sezonowa w rolnictwie w Niemczech

Gospodarstwa sezonowe potrzebują wsparcia w określonych porach roku. W rolnictwie dzieje się tak, gdy zbliża się termin zbiorów. Aby sprostać zwiększonemu nakładowi pracy w niektórych okresach, niemieccy rolnicy uciekają się do zatrudniania robotników żniwnych. Pochodzą oni z Niemiec i z zagranicy i jako pracownicy sezonowi mogą korzystać z niemieckiego prawa pracy i prawa socjalnego. Oto o czym powinieneś pamiętać, jeśli chodzi o treści umowne.pracafot. shutterstock

Czym jest praca sezonowa?

Praca sezonowa opisuje każdy rodzaj pracy, która ma miejsce tylko w określonym czasie w roku. Jest to konieczne w tzw. przedsiębiorstwach sezonowych. Są to firmy, które mają więcej lub mniej pracy i popytu w niektórych okresach roku ze względu na sezon.

Kiedy mówimy o pracy sezonowej w Niemczech, mówimy przede wszystkim o pracy sezonowej w rolnictwie. W miesiącach, w których zbiory są dojrzałe, rolnicy potrzebują więcej pracowników w określonych godzinach, aby zebrać plony, których potem nie potrzebują już przez resztę roku.
Ponieważ praca jest dostępna tylko przez ograniczony czas, jest ona zazwyczaj wykonywana przez pracowników tymczasowych. Są to często robotnicy żniwni z zagranicy. Wśród nich jest także wiele osób z Polski czy Czech.
Jakie są warunki dla pracowników sezonowych z zagranicy?

Nie ma specjalnych warunków dla pracowników zbiorów z zagranicy, zwłaszcza jeśli pochodzą oni z kraju UE. Zgodnie z prawem UE, pracownicy sezonowi nie potrzebują pozwolenia na pobyt ani pozwolenia na pracę.

Znajomość języka niemieckiego również nie jest pilnie wymagana. Pomagają one jednak w komunikacji z szefem i innymi osobami w kraju. Osoby, które już znają język niemiecki, mogą sprawdzić swój poziom za pomocą Niemiecki – test online.

Jakie korzyści mają zagraniczni pracownicy pracujący sezonowo w Niemczech?

Zagraniczni pracownicy sezonowi otrzymują świadczenia w ramach niemieckiego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Chroni to pracownika przed skutkami choroby i bezrobocia. Wszystkie inne świadczenia socjalne, które przysługują obywatelom niemieckim, mają również zastosowanie do pracowników zagranicznych, jeśli są oni zatrudnieni w niemieckim przedsiębiorstwie. Należą do nich na przykład przepisy o stałym czasie pracy i przerw oraz o minimalnym wynagrodzeniu.

Jakich praw muszą przestrzegać pracownicy sezonowi/ich pracodawcy?

Prace sezonowe w niemieckim rolnictwie wymagają co roku wielu pomocników z zagranicy. Niemieckie gospodarstwa rolne są zatem szkolone w zakresie tego, co mają do zaoferowania pracownikom przy zbiorach. Oto prawa i obowiązki, które muszą być zapisane w umowie.

Umowa

W przypadku pracy w Niemczech pracodawca jest zawsze prawnie zobowiązany do wystawienia pracownikowi umowy o pracę.

W umowie muszą być zapisane następujące informacje:
- Nazwa i adres obu stron
- Początek i domniemany czas trwania stosunku pracy
- Miejsce pracy
- Opis pracy
- Wysokość wynagrodzenia i odniesienie do obowiązującego układu zbiorowego pracy
- Godziny pracy
- Czas trwania urlopu
- Okresy wypowiedzenia

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie nie może być niższe niż niemiecka płaca minimalna. Obecnie płaca minimalna wynosi 9,35 € brutto za godzinę. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie rozlicza się godzinowo, lecz płaci wynagrodzenie akordowe. Oblicza się to na podstawie sztuk, np. zebranych jabłek, które pracownik mógł zebrać danego dnia. Jednak nawet wynagrodzenie akordowe nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za godzinę.

Wynagrodzenie musi być wypłacone najpóźniej do końca następnego miesiąca, w którym praca została wykonana. Dotyczy to płatności za wszystkie faktycznie przepracowane godziny. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca poczyni w tym zakresie szczególne ustalenia, np. wypłaci wynagrodzenie dopiero po zakończeniu stosunku pracy. W takim przypadku należy jednak otrzymywać miesięczne wyciągi okresowe lub poprosić o nie.

Czas pracy, nadgodziny i urlopy

Pracownicy powinni rejestrować czas trwania pracy z podaniem początku i końca dnia pracy oraz przerw. Często przekazują to zadanie pracownikowi. W ten sposób pracodawca nie tylko oblicza wysokość wynagrodzenia, ale również udowadnia władzom, że przestrzegane są ustawowe wymogi dotyczące czasu pracy.

Maksymalny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo lub 60, jeśli podwyżka jest odpowiednio rekompensowana. Zasadniczo oznacza to dzień pracy trwający maksymalnie 8 godzin, który może być również wydłużony do 10 godzin, o ile w innym dniu otrzymają Państwo czas wolny w ramach rekompensaty.

Jeśli pracujesz od 6 do 9 godzin, masz co najmniej 30-minutową przerwę. W przypadku 9 godzin i więcej przerwa wynosi 45 minut. Obie przerwy muszą nastąpić najpóźniej po 6 godzinach pracy i mogą być podzielone na 15-minutowe okresy.Nadgodziny są wypłacane w formie wynagrodzenia.
Jeden miesiąc pracy sezonowej daje 2 dni urlopu, dwa miesiące dają trzy, a trzy miesiące pięć dni urlopu.

Termin i okres wypowiedzenia

Praca sezonowa jest zawsze tymczasowa. Jako pracownik sezonowy możesz pracować maksymalnie przez trzy miesiące przez 70 dni roboczych. Umowa kończy się automatycznie w dniu określonym w umowie. Jeśli chcesz rozwiązać umowę przed upływem tego terminu, musisz złożyć wypowiedzenie. W większości przypadków okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, po upływie których wypowiedzenie jest ważne. W umowie można jednak przewidzieć również inne okresy wypowiedzenia.

Wniosek

Praca sezonowa w Niemczech odnosi się zazwyczaj do rolnictwa. Można tam pracować jako zagraniczny asystent przez maksymalnie 70 dni w ciągu 3 miesięcy. W zamian otrzymują Państwo umowę o pracę oraz niemieckie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obowiązuje ustawowy czas pracy, prawo do urlopu i minimalne wynagrodzenie zgodnie z prawem niemieckim. Umowę można wypowiedzieć przedterminowo z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przeciwnym razie kończy się po upływie określonego czasu.art.sponsorowany
Ocena (3.2) Oceń: