Czwartek 17.12.2009

Glony w całej krasie

konferencja baner
konferencja baner

Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Pieniński Park narodowy zapraszają na XXIX konferencję Polskiego Towarzystwa Fykologicznego  : „Taksonomia królową nauk-glony w całej krasie” w Krakowie i Nidzicy w dniach 19-23 maja 2010 roku.Minęło ponad 250 lat od czasu, gdy Karol Linneusz uporządkował i sklasyfikował królestwo roślin wyróżniając 25 klas, wśród nich kryptogamy z czterema grupami: glony, grzyby, mchy i paprocie. Nazwa taksonomia pochodzi od greckich słów: takos – układ, porządek i nemos – prawo; jest to nauka o zasadach klasyfikacji gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz sztuka ich opisywania i tworzenia jednostek systematycznych, czyli taksonów.  Szybki i dość nieoczekiwany rozwój badań w zakresie systematyki fenetycznej, numerycznej i ostatnio filogenetycznej glonów prokariotycznych i eukariotycznych wciąż powoduje wprowadzanie dużych zmian w ich klasyfikacji. Istnieje więc potrzeba wymiany informacji, nawet tych cząstkowych, stanowiących podstawę generalizacji i uogólnień.

Tematy konferencji:
 • taksonomia glonów prokariotycznych i eukariotycznych,
 • fenotypowe i genotypowe zróżnicowanie taksonów,
 • cytologia,
 • autekologia,
 • różnorodność glonów jako podstawa oceny środowiska.
Podczas konferencji będą prowadzone konsultacje w zakresie taksonomii

Wstępny program konferencji:

Środa, 19 maja 2010
 • 7:00 – 14:00 – rejestracja Gości
 • 11:00 – 11:20 – otwarcie Konferencji, przywitanie Gości przez prof. Zbigniewa Mirka, prof. Konrada Wołowskiego
 • 11:20 – 13:20 – sesja plenarna (trzy referaty po 40 minut)
 • 13:20 – 14:45 – obiad
 • 15:00 – 17:30 – przejazd do Krościenka nad Dunajcem
 • 17:30 – 18:30 – wizyta w Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego
 • 18:30 – 20:00 – przejazd do Niedzicy, zakwaterowanie, rozwieszenie posterów
 • 20:00 – 21:30 – kolacja
Czwartek, 20 maja 2010
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 10:40 – sesja tematyczna
 • 10:40 – 11:00 – przerwa na kawę
 • 11:00 – 12:40 – sesja tematyczna
 • 13:00 – 14:15 – obiad
 • 14:15 – 16:15 – wycieczka statkiem po jeziorze, zwiedzanie elektrowni
 • 16:15 – 17:15 – sesja posterowa
 • 17:15 – 18:45 – sesja tematyczna
 • 18:45 – 20:00 – sesja szkoleniowa, mikroskopowanie
 • 20:15 – ognisko, kolacja
Piątek, 21 maja 2010
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 10:45 – sesja tematyczna
 • 10:45 – 11:00 – przerwa na kawę
 • 11:00 – 12:40 – sesja tematyczna
 • 13:00 – 14:30 – obiad
 • 14:30 – 16:00 – sesja posterowa
 • 16:00 – 16:30 – spotkanie Zarządu PTF
 • 16:30 – 17:00 – prezentacja sponsorów
 • 17:00 – 18:00 – sesja szkoleniowa
 • 18:00 – 19:00 – sesja posterowa
 • 19:15 – 20:30 – kolacja
Sobota, 22 maja 2010
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 10:45 – sesja tematyczna
 • 10:45 – 11:00 – przerwa na kawę
 • 11:00 – 12:40 – sesja tematyczna
 • 13:00 – 14:30 – obiad
 • 14:30 – 16:30 – sesja tematyczna
 • 16:30 – 17:00 – przerwa na kawę
 • 17:00 – 18:00 – sesje sponsorów
 • 18:00 – 19:00 – podsumowanie i zamkniecie Konferencji
 • 20:00 – uroczysta kolacja
Niedziela, 23 maja 2010
 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:30 – 15:30 – przejazd autokarami do Krakowa lub Nowego Targu
Ruszyła już strona konferencji (http://www.botany.pl/29ConPhyt/pol/indexp.html) na której w kolejnych komunikatach będą się pojawiały szczegółowe informacje.

Termin: 19-23 maja 2010
Miejsce: Kraków oraz Nidzica
Źródło: PPN
Ocena (0) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy