Środa 01.04.2009

Ochrona Przyrody w Lasach

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie zaprasza do udziału w V Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 30-31 marca 2009 r

Konferencja dotyczy praktycznych metod ochrony przyrody w leśnictwie zrównoważonym i ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów. Przeznaczona jest głównie dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych związanych z problematyką aktywnej ochrony przyrody w lasach. Intencją organizatorów jest promocja najnowszych zdobyczy nauki i techniki dla praktycznej ochrony przyrody w lasach.


Intencją organizatorów konferencji jest znalezienie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
  • Jak zdobycze nauki i techniki mogą służyć ochronie przyrody w lasach i jednocześnie być skutecznie wdrażane do praktyki leśnej?
  • Czy rozwój nauk leśnych i biologicznych nadąża za potrzebami i wyzwaniami stojącymi przed praktyka leśną?

Cele konferencji:
  • Stymulowanie i szersze wykorzystanie efektów badań naukowych,
  • Wdrażanie w leśnictwie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,
  • Doskonalenie metod i sposobów gospodarki leśnej opartej na zdobyczach nauki i techniki służących ochronie przyrody w ekosystemach leśnych,
  • Wspieranie zrównoważonego i trwałego leśnictwa
Miejscem konferencji jest Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie, aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Akademicka 20, Rogów.Zgłoszenie udziału następuje przez wypełnienie i odesłanie do 20 marca 2009 r. karty zgłoszenia.

Termin konferencji: 30- 31 marca 2009 roku. Więcej informacji oraz kata uczestnictwa dostępne są: tutaj.
Źródło: Lasy Państwowe

Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy