Środa 01.04.2009

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji SiA pt. "Ochrona środowiska i gospodarka odpadami - aktualny stan prawny, projekty nowelizacji". Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, pełnomocników ds.
jakości, pracowników urzędów powiatowych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, pracowników przedsiębiorstw komunalnych, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dniach 23–24 kwietnia 2009 r. w Hotelu Parkowa, ul. Belwederska 46/50, Warszawa.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
najnowsze uregulowania prawne dotyczące zasad ochrony i korzystania ze środowiska
– metody raportowania danych na temat wprowadzania oraz przemieszczania zanieczyszczeń do środowiska zgodnie z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
obowiązki spoczywające na producentach i administracji w zakresie opłaty i gospodarowania odpadami
– jak postępować z odpadami szkodliwymi nie niszcząc środowiska
– najnowsze regulacje dotyczące odzysku odpadów oraz recyklingu
– jakie działania należy podjąć, by skutecznie zagospodarować tereny poprzemysłowe.

Organizatorzy zaprosili do współpracy ekspertów – praktyków:

prof. ANDRZEJ JASIŃSKI
Dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2003 – 2004. Były doradca Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w latach 1998 - 2000, obecnie doradca społeczny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Członek Komisji Ministerstwa Środowiska ds. ocen oddziaływania na środowisko i Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych, od 2007 roku doradca społeczny Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Promocji Alternatywnych Źródeł Energii oraz przewodniczący Rady Nadzorczej „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. w Warszawie. Posiada certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami. Zajmował kierownicze stanowiska w firmach państwowych i prywatnych, a także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek prywatnych. Autor wielu międzynarodowych publikacji.

HANNA JASTRZĘBSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

ELŻBIETA NOWALNICKA
Radca prawny Departamentu Prawnego w Ministerstwie Ochrony Środowiska oraz w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy. Od 2000 r. do 2004 r. radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za opiniowanie spraw dotyczących ochrony środowiska.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem www.ocesia.edu.pl.
Źródło: Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji
Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy