Poniedziałek 30.03.2009

"Stan badań nad bilansem węgla i pochłanianiem CO2 przez ekosystemy leśne"

27 marca 2009r. odbędzie się III seminarium z cyklu "Bilans węgla w ekosystemach leśnych" pod nazwą:"Stan badań nad bilansem węgla i pochłanianiem CO2 przez ekosystemy leśne".

Tematem konferencji będą:

- retencja węgla w biomasie głównych gatunków drzew leśnych;

- zastosowania laserowego skaningu naziemnego i zdjęć hemisferycznych w szacowaniu biomasy drzew i drzewostanów;

- udziału węgla w runie leśnym i badaniach zawartości węgla w ściółce i glebie w drzewostanach bukowych, dębowych, sosnowych i świerkowych.Seminarium organizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Katedra Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie się  w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Źródło: ibles.pl
Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy