Czwartek 16.11.2023

Kongres ESG Polska Moc Biznesu w grudniu w Warszawie

Wielkimi krokami zbliża się Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG. Wydarzenie rozpocznie się już 4 grudnia 2023 w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowy w Warszawie.kongresgrafika: materiały prasowe

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest jak optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej.
Z tej okazji platforma Polskiej Mocy Biznesu już po raz trzeci połączy wybitnych gości, ekspertów działających w duchu idei ESG oraz uczestników, stając się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i zdobywania nowej wiedzy opartej o innowacyjne rozwiązania tworzone dla środowiska, społeczeństwa i sektora gospodarczego.

Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG. Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem.

Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach – od debat i dyskusji przy okrągłych stołach, po power speechs i key notes, czyli wystąpienia inspirujących postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak organizatorzy już teraz zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości.

Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody przeznaczone dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”. Trójkę finalistów w każdej z trzech grup wyłoni konkursowe jury. Decydujący głos zyskają także internauci, którzy będą mogli wybrać proponowanych laureatów w ramach głosowania on-line. Zamykającą III edycję Kongresu galę uświetnią występy wybitnych polskich artystów.

Wydarzenie rozpocznie się 4-go grudnia 2023 na PGE Narodowym.


źródło: materiały prasowe
Ocena (4.0) Oceń: