Wtorek 15.10.2019

Szkolenie: Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny, a kosztorysowanie w jej obszarze stwarza wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług.architekturafot. shutterstock
Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm, nakładów rzeczowych, obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wykonywaniem oraz projektowaniem robót w zakresie zieleni miejskiej oraz do specjalistów ds. zamówień publicznych i osób przygotowujących inwestycje budowlane. Spotkanie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę na ten temat oraz rozwiązać problemy w tym zakresie.

W części wykładowej zostaną poruszone m.in. problemy z kosztorysowaniem robót w zamówieniach publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych
i przedmiarów robót. Ponadto omówione zostaną zasady wyceny nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu.

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW Warszawa
Przydatne na zajęcia: laptop, tablet z arkuszem kalkulacyjnym (excel), kalkulator
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba miejsc jest ograniczona!
Data i miejsce: 5.12.2019 r., Warszawa

Więcej informacji pod linkiem:
http://dendros.pl/ogolne/szkolenie-kosztorysowanie-w-obiektach-architektury-krajobrazu.html

źródło:materiały organizatora
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy