Środa 29.01.2020

Szkolenie: Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób drzew i krzewów oraz trawników rekreacyjnych w zieleni miejskiej

Środowisko miejskie nie stwarza drzewom i krzewom warunków umożliwiających ich właściwy wzrost i rozwój. W miastach możliwości rozwoju zarówno roślin, jak i zasiedlających je patogenów nie są spotykane w naturalnych zbiorowiskach przyrodniczych.zieleńfot.shutterstock
Silnie zaburzone relacje pomiędzy rośliną (drzewem) i jej patogenami a środowiskiem miejskim sprawiają, że na terenach zurbanizowanych niekorzystne warunki do życia roślin ułatwiają na tych osłabionych gospodarzach rozwój wielu szkodliwym organizmom. W ten sposób problem zdrowotności drzew i krzewów w warunkach miejskich jest bardzo złożony, a powszechnie praktykowane sposoby ochrony odbiegają w sposób zasadniczy od tych spotykanych w innych gałęziach ogrodnictwa i leśnictwa, o czym szeroko będzie mowa w trakcie szkolenia.
Jeśli mają Państwo pytanie – problem dot. tematyki szkolenia, prosimy o przesłanie przed szkoleniem na adres e-mail: szkolenia@dendros.pl - zostanie ono omówione podczas szkolenia.

Prowadzący: dr inż. Janusz Mazurek
Data i miejsce: 5 marca 2020r., Warszawa

Więcej informacji:
http://dendros.pl/ogolne/szkolenie-rozpoznawanie-i-mozliwosci-ograniczania-chorob-drzew-i-krzewow-oraz-trawnikow-rekreacyjnych-w-zieleni-miejskiej.html

źródło: Dendros
Ocena (4.3) Oceń: