Wtorek 27.11.2018

Zielone Laboratorium Idei już niebawem w Katowicach

Już niebawem Katowice staną się centralnym punktem światowych debat i dyskusji na temat klimatu. Na początku grudnia rozpocznie się tu 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), podczas której negocjowane będą działania na rzecz polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania zasad wdrożenia postanowień tzw. Porozumienia Paryskiego. Atmosferę klimatycznych wydarzeń poczują uczestnicy wydarzeń towarzyszących odbywających się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.zielone laboratorium

Przy okazji Szczytu Klimatycznego COP24, w dniach 5 oraz 6 grudnia, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach pt. Zielone Laboratorium Idei, które będą realizowane w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" finansowego z Działania 1.3 "Profesjonalizacja IOB" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.      

Zielone Laboratorium Idei będzie przeprowadzone w formule Smart Lab. Społecznicy, przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu, ekolodzy, ekonomiści i socjologowie,  będą wspólnie pracować nad 4 projektami w obszarach: Zielona wizja Śląska, Energia obywatelska na Śląsku, Śląskie efektywne energetycznie, Błękitne niebo nad Śląskiem.

Formuła Smart Labu umożliwi budowę potencjalnych sieci współpracy na rzecz realizacji projektów – od pomysłu do realizacji. Jest szybkim, elastycznym i efektywnym sposobem na to, aby ocenić potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny sektora energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii. Celem każdego warsztatu Smart Lab będzie m.in. przygotowanie analizy SWOT wraz ze wskazaniem kluczowych czynników sukcesu dla następujących zakresów tematycznych:
  •     Zielona wizja Śląska
  •     Energetyka obywatelska na Śląsku
  •     Śląskie efektywne energetycznie
  •     Błękitne niebo nad Śląskiem


Agenda

5 grudnia 2018

10.00-11.00 – Wykład wprowadzający dr Marcin Popkiewicz

Blok 1: Zielona wizja Śląska

11:00-12:30 Warsztat część I. Regionalny plan działania – analiza SWOT
12:30-13:00 Przerwa kawowa i networking
13:00-14:30 Warsztat część II. Regionalny plan działania – kluczowe czynniki sukcesu dla projektu Zielonej wizji Śląska
14.30-15:00 Podsumowanie wyników warsztatów. Przygotowanie tekstu manifestu.
15.00 Lunch

Blok 2: Energetyka obywatelska na Śląsku

11:00-12:30 Warsztat część I. Regionalny plan działania – analiza SWOT
12:30-13:00 Przerwa kawowa i networking
13:00-14.30 Warsztat część II. Regionalny plan działania – kluczowe czynniki sukcesu dla projektu energetyki obywatelskiej na Śląsku
14.30-15:00 Podsumowanie wyników warsztatów. Przygotowanie tekstu manifestu
15.00 Lunch


6 grudnia 2018

10:00-11:00 Wykład wprowadzający Ludomir Duda

Blok 3: Śląskie efektywne energetycznie

11:00-12:30 Warsztat część I. Regionalny plan działania – analiza SWOT
12:30-13:00 Przerwa kawowa i networking
13:00-14:30 Warsztat część II. Regionalny plan działania – kluczowe czynniki sukcesu dla projektu Śląskie efektywne energetycznie
14:30-15:00 Podsumowanie wyników warsztatów. Przygotowanie tekstu manifestu
15:00 Lunch

Blok 4: Błękitne niebo nad Śląskiem

11:00-12:30 Warsztat część I. Regionalny plan działania – analiza SWOT
12:30-13:00 Przerwa kawowa i networking
13:00 -14:30 Warsztat część II. Regionalny plan działania – kluczowe czynniki sukcesu dla projektu Błękitne niebo nad Śląskiem
14:30- 15:00 Podsumowanie wyników warsztatów. Przygotowanie tekstu manifestu
15:00 lunch

Formularz rejestracyjny: link

Termin: 5-6 grudnia 2018, godz. 10:00 – 15:00
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Ligocka 103, Katowice
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy