Poniedziałek 26.10.2009

A po co mi przyroda?

Stowarzyszenie „Ziemia i My” – Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w konkursie poetyckim: „A po co mi przyroda ?”, pod patronatem portalu Ekologia.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada.Cele Konkursu to:
  • Kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej,
  • Krzewienie kultury żywego słowa,
  • Umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych,
  • Rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej  i pobudzenie do refleksji nad  rolą środowiska przyrodniczego  w  życiu każdego człowieka.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas IV -VI szkół podstawowych oraz z gimnazjów. Chętni do udziału w konkursie do dnia 30 listopada 2009 r. nadeślą „zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą. Utwór powinien zawierać przemyślenia i refleksje nad rolą przyrody w życiu człowieka, a w szczególności we własnym życiu czy życiu swojej rodziny. Mile widziane utwory utrzymane w tonie żartobliwym.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenia i utwory poetyckie przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@wp.pl. Podsumowanie konkursu odbędzie się w  na początku 2010 r. Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia i My  www.ziemiaimy.org.pl. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
ekologia.pl
Ocena (4.0) Oceń: