Poniedziałek 11.05.2009

Druga edycja konkursu „Nauczyciel z klimatem”

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza edukatorów z terenu Warszawy i Pruszkowa do wzięcia udziału w konkursie „Nauczyciel z klimatem” na najciekawsze działania edukacyjne poświęcone tematyce zmian klimatycznych i przeciwdziałania im oraz oszczędności energii.   W konkursie mogą brać udział nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych, reprezentujący wszystkie przedmioty nauczania oraz wychowawcy przedszkolni i inni edukatorzy (centra edukacji, ogródki jordanowskie etc).

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu na terenie swojej szkoły/przedszkola/placówki akcji edukacyjnej poświęconej tematyce globalnych zmian klimatu i możliwościom zapobiegania im oraz oszczędzaniu energii i surowców. Akcja może być skierowana do dowolnej grupy odbiorców. Mogą to być lekcje pokazowe na temat zmian klimatu dla uczniów i rodziców, warsztaty dla uczniów, wycieczka tematyczna, konkurs szkolny na pracę plastyczną/wiersz/prezentację multimedialną poświęconą przeciwdziałaniu zmianom klimatu i oszczędzaniu energii etc.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Nauczyciel z klimatem” trwa przez cały rok szkolny 2008/09 i kończy się dnia 31.05.2009r.

Więcej szczegółów...
Źródło: Fundacja Nasza Ziemia
Ocena (0) Oceń: