Piątek 29.05.2009

HOME - S.O.S. Ziemia

5 czerwca będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji na całym świecie, równocześnie w 85 krajach, w kinach i telewizjach, na DVD i w sieci odbędzie się premiera filmu HOME - S.O.
S. Ziemia ("HOME”).


HOME - S.O.S. Ziemia ("HOME”) to wspólny projekt sławnego fotografa Yanna Arthusa-Bertranda i  Luca Bessona (kto pamięta takie filmy jak „Piaty element” wie, że stać go na świetną, filmową robotę).

Atutem filmu będą piękne zdjęcia. Arthus-Bertrand zrealizował m.in. sławny album "Earth from above" sprzedany w wielu milionach egzemplarzy. Można zatem spodziewać się niesamowitych ujęć.

Zostaniemy przez filmowców zabrani w poruszającą podróż po świecie przyrody. Będzie okazja odwiedzić australijską rafę koralową, niebezpieczne amazońskie lasy, bezkresną pustynię Gobi i industrialne dzielnice Szanghaju. Film ma ekologiczne przesłanie. Chce zwrócić uwagę na zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt i roślin i wreszcie na kończące się zasoby naturalne. W jakimś sensie jest ostrzeżeniem przed zagładą i apelem o ofiarowanie Ziemi szansy na przetrwanie.

Film będzie udostępniony równocześnie we wszystkich formatach! W wielu miejscach będzie wyświetlany za darmo. – Ludzie często zastanawiają się, co robić w święta takie jak Dzień Ochrony Środowiska. Jest okazja, by pójść do kina. Jeśli nasz film zobaczy 100, 200, 500 milionów ludzi w 24 godz., to będzie sygnał dla rządzących. Zmusimy ich w ten sposób do działania- mówi Luc Besson.

Film może skuteczniej oddziaływać na świadomość niż nagłaśniane przez media ostrzeżenia specjalistów. I jeszcze jedno - niesamowita muzyka, sprawia że obraz ma swój własny rytm. Wsłuchajmy się zatem w głos Gaji.

www.home-2009.comW związku z emisją filmu ekologia.pl organizuje konkurs! Na zwycięzców czekają filmy od SPI - dystrybutora HOME-S.O.S. Ziemia ("HOME”).

•    3 Płyty DVD z filmem „Tajemnice oceanu” (kontynuacja słynnej serii filmów przyrodniczych zrealizowanych przez  BBC),

•    3 Płyty DVD z filmem „Genesis – kim jesteśmy i skąd pochodzimy” (film twórców Mikrokosmosu, który opowiada o narodzinach wszechświata).

Aby otrzymać filmy wystarczy wysłać maila zatytułowanego ”Konkurs DVD”. Chętni do udziału w konkursie mogą wysyłać maile, o treści „Chcę wygrać film od ekologia.pl”. Wiadomość należy przysyłać pomiędzy godz. 18.00 a 20.00 (w piątek, sobotę i niedzielę) na adres info@ekologia.pl.

Każdego dnia dwie  pierwsze osoby, które najszybciej przyślą maila otrzymają po jednym egzemplarzu filmu. Z wygranymi skontaktujemy się w poniedziałek (1.06).Regulamin Konkursu DVD


Postanowienia Ogólne

1.    Konkurs organizowany jest przez portal ekologia.pl
2.    Czas trwania Konkursu: 29 - 31 maja 2009r.
3.    Nagrodami w Konkursie są:

•    3 Płyty DVD z filmem „Tajemnice oceanu”
•    3 Płyty DVD z filmem „Genesis – kim jesteśmy i skąd pochodzimy”

4.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników portalu ekologia.pl oraz ich rodzin.

Zasady Konkursu

1.    Każdy chętny do wzięcia udziału w konkursie proszony jest o nadesłanie maila pomiędzy godz. 18.00 a 20.00 na adres info@ekologia.pl zatytułowanego ”Konkurs DVD”, a w treści umieszczony będzie tekst „Chcę wygrać film od ekologia.pl”.
2.    Błędnie zatytułowane wiadomości nie będą brane pod uwagę.
3.    Nagrody otrzymają 2 pierwsze osoby, które w jednym z dni trwania konkursu najszybciej przyślą maila.
4.    Autorzy pierwszego maila w każdym dniu trwania Konkursu otrzymają film pt.: „Tajemnice oceanu”, drugiego maila film pt. :”Genesis – kim jesteśmy i skąd pochodzimy”.
5.    Każdy nagrodzony uczestnik może wziąć udział Konkursie tylko raz. Osoby nie nagrodzone w dniach poprzednich mogą przysyłać zgłoszenia do końca trwania Konkursu.
6.    W przypadku nie zgłoszenia się w danym dniu żadnego uczestnika nagrody przechodzą na dzień następny.
7.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
8.    Zwycięzcy poproszeni zostaną o nadesłanie danych adresowych w celu wysłania nagród.
9.    Nagrody wysłane zostaną za pomocą usług Poczty Polskiej.
10.    Osoby poniżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wygranej przed przysłaniem danych adresowych proszeni będą o nadesłanie pisemnego oświadczenia opiekunów o zgodzie na przetwarzanie tych danych.

Postanowienia końcowe

1.    Brak akceptacji Regulaminu Konkursu lub niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczne wykluczenie danego Uczestnika Konkursu.
2.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy zgadzają się na podanie i przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby Konkursu.
3.    Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działanie poczty e-mail Uczestników.
4.    Portal ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach internetowych.
5.    Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.ekologia.pl
ekologia.pl
Ocena (5.0) Oceń: