Czwartek 16.04.2009

Konkurs na projekty dot. korytarzy ekologicznych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosza konkurs "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków odbywać się będzie od 4 maja do 22 czerwca br.Celem konkursu jest przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie ich populacji w skali kraju.

W ramach konkursu będą finansowane kompleksowe projekty służące udrożnieniu korytarzy ekologicznych. Przykładowe rodzaje projektów:

  • Przywracanie drożności i poprawa funkcjonowania korytarzy ekologicznych, w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000.
  • Zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna.

Dokumenty związane z konkursem można pobrać ze strony CKPŚ.
Ocena (0) Oceń: