Poniedziałek 06.04.2009

Lubelska Nagroda Ekologiczna "Suseł 2008"

Fot. ekolublin.plFot. ekolublin.pl
W marcu 2009 roku lubelskie organizacje ekologiczne po raz piąty przyznają laureata Nagrody Suseł. Nagroda ma wyróżniać konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2008 roku. Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.


Tytuł nadaje corocznie Kapituła składająca się z reprezentantów działających w regionie lubelskim organizacji ekologicznych. Dokona ona wyboru spośród nadesłanych wcześniej nominacji. Nominacje mogą zgłaszać zarówno instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie, szkoły), jak i osoby prywatne. Nie można zgłaszać samego siebie.

Nagroda wzięła swoja nazwę od susła perełkowanego - jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującej w żadnym innym miejscu Polski.

Organizatorzy apelują o nadsyłanie zgłoszeń i nominowanie osób i instytucji zasłużonych i skutecznych, których działania i decyzje chroniły przyrodę regionu, przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju, podnosiły ekologiczną świadomość. Mogą to być zarówno działania na szczeblu województwa jak i na bardzo lokalną skalę. Wyróżnienie ma także za zadanie promocję działań mało spektakularnych, ale odważnych, nowatorskich, mogących być inspiracją dla innych.

Termin nadsyłania nominacji upływa 20 marca 2009. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (nie więcej niż 2 strony formatu A4) i ewentualną dokumentacją można przysyłać na adres:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin
lub e-mail: oikos@eko.lublin.pl

Regulamin oraz dodatkowe informacje o Nagrodzie znaleźć można pod na stronie www.ekolublin.pl/susel
Źródło: ekolublin.pl
Ocena (0) Oceń: