Poniedziałek 13.07.2009

Nasze spojrzenie na przyrodę

Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich pracowników resortu do udziału w konkursie fotograficznym „Nasze spojrzenie na przyrodę”. Zdjęcia można przesyłać do 18 września.

Celem konkursu jest pokazanie, że pracujący w ministerstwie ludzie nie tylko zawodowo zajmują się ochroną środowiska, ale też niejednokrotnie ich praca powiązana jest z pasją i zamiłowaniem przyrodniczym w życiu prywatnym.
Efektem konkursu będzie prezentacja nagrodzonych prac na korytarzach Ministerstwa Środowiska. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

  • W harmonii z naturą – fotografie pokazujące pozytywny wpływ człowieka na przyrodę, harmonijną koegzystencję człowieka i przyrody;
  • Skarby natury – fotografie ukazujące różnorodność polskiej przyrody, bogactwo krajobrazu, gatunków, form, procesów w niej zachodzących;
  • Epizod z życia – fotografie ukazujące jakieś zdarzenie, fragment historii, która wydarzyła się w przyrodzie;
  • Klimat i środowisko – fotografie ukazujące wpływ człowieka na klimat oraz wpływ klimatu na środowisko.
Fotografie należy przesyłać na płycie CD do Departamentu Edukacji Ekologicznej MŚ do dnia 18 września 2009 r. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.
Źródło: MŚ

Galeria zdjęć

Ocena (0) Oceń: