Poniedziałek 30.03.2009

Ochrona dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego

Fundusz Kropli Beskidu ogłosił kolejną edycję konkursu na projekty, które przyczynią się do ochrony i poprawy stanu dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego. Program organizowany jest już po raz piąty.

Program, tak jak w latach poprzednich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i innych instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra.
Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.

Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2009 roku. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu. Środki w ramach dotacji powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2009 roku w przypadku dotacji I stopnia, i do 30 kwietnia 2010 roku w dotacjach II stopnia.

W tegorocznym regulaminie Funduszu Kropli Beskidu pojawiły się zmiany. Wprowadzono dotacje I stopnia do kwoty 5 000 złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym oraz dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Formularz wniosku oraz regulamin programu dostępne są na stronie funduszpartnerstwa.org.pl
Źródło: funduszpartnerstwa.org.pl
Ocena (0) Oceń: