Poniedziałek 12.10.2009

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Konkurs

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej już po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Projekt ma na celu propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, a jego formuła daje możliwość nauki poprzez zabawę, pozwala rozwijać umiejętności właściwego interpretowania zjawisk ze świata organizmów żywych i przyrody nieożywionej, a także zjawisk fizycznych, astronomicznych, czy klimatycznych.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-6 szkół podstawowych i będzie przebiegał w dwóch etapach:
  • przeprowadzenie przez uczniów (indywidualnie lub w grupach) pod opieką nauczyciela prostych doświadczeń naukowych na podstawie opisów przygotowanych przez organizatorów
  • rozwiązanie testów w oparciu o przeprowadzone doświadczenia, które wykażą czy zadania zostały wykonane poprawnie i czy ich wyniki zostały prawidłowo zinterpretowane

Test jednokrotnego wyboru w każdej zgłoszonej szkole odbędzie się w dniu 23 marca 2010r.
Zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie od 10 października 2009 do 30 stycznia 2010 roku.

Poprzednie edycje Konkursu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W II Edycji w Konkursie wzięło udział 8300 tys. uczniów.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl
Ocena (0) Oceń: