Poniedziałek 05.10.2009

Przyroda jaką znam

Roztoczański Park NarodowyRoztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy zaprasza młodzież szkolną z województwa lubelskiego do udziału w konkursie poetyckim : „35-letnia ochrona przyrody RPN”. Prace można nadsyłać do końca października.

Celem konkursu jest  rozbudzanie wyobraźni, kształtowanie postaw literackich, wrażliwości na środowisko oraz  promowanie  twórczości najzdolniejszej młodzieży.
  Wiersz  musi być zgodny z tematyką konkursu., a więc powinien zawierać sobie słowa związane z ochroną  przyrody.  Utwory należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4. Każdy wiersz powinien być  na odwrocie podpisany godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym).. Organizatorzy proszą o wypełnienie karty zgłoszenia.

W konkursie może brać udział młodzież szkolna z woj. lubelskiego.  Konkurs jest przewidziany dla dwóch przedziałów wiekowych:
  • Kategoria I – młodzież gimnazjalna
  • Kategoria II – młodzież ponadgimnazjalna

Prace należy nadsyłać  do 31 października 2009r. Więcej informacji można znaleźć na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego.  Prace należy wysyłać na adres:

Ośrodek Edukacyjno – Muzealny
Roztoczański Park Narodowy,
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
Źródło : RPN
Ocena (0) Oceń: