Czwartek 10.09.2009

Rodzinne wędrówki perkozów rdzawoszyich

Fot.: Perkoz rdzawoszyi (Wikipedia, GNU)
Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnym konkursie plastycznym związanym z ptakiem roku 2010 w Rzeczpospolitej Ptasiej - perkozem rdzawoszyim.

Celem konkursu jest:
  • Zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, a zwłaszcza perkozem rdzawoszyim.
  • Promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków.
  • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającego krajobrazu.
  • Inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkolaków i osób dorosłych.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
  • przedszkolaki,
  • uczniowie z klas I - III,
  • uczniowie z klas IV - VI,
  • gimnazjaliści,
  • dorośli.

W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w dowolnej formie (np. rysunek, plakat, grafika) w formacie nie większym niż A3. Prace należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły lub adres prywatny autora, nr telefonu kontaktowego lub e-mail)  Na prace nt: Rodzinne wędrówki perkozów rdzawoszyich TPS „Unitis Viribus"  czeka do dnia 20 października br. Spośród nadesłanych rysunków zostaną wybrane dwa do ozdoby kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej. 

Prace należy nadesłać na adres: Rzeczpospolita Ptasia, 66-436 Słońsk, ul. Puszkina 44, z adnotacją - Konkurs plastyczny . Prace konkursowe stają się własnością Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" i nie podlegają zwrotowi. Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2009r.
Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"

Galeria zdjęć

Fot.: Perkoz rdzawoszyi (Wikipedia, GNU)
Ocena (0) Oceń: