Wtorek 30.06.2009

X edycja Konkursu o Puchar Recyklingu

Rozpoczęła się jubileuszowa edycja Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs jest pierwszą ogólnopolską akcją, która kompleksowo ocenia selektywną zbiórkę odpadów. Jego celem jest propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, promowanie działań w kierunku edukacji ekologicznej oraz rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, przekazują je do powtórnego wykorzystania oraz wpływają na szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Do udziału organizatorzy zapraszają urzędy gmin i starostwa powiatowe, przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej oraz inne podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. Konkurs skierowany jest także do wszystkich instytucji pozarządowych, które działają na rzecz edukacji ekologicznej.

Tegoroczna edycja obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie deklaracji udziału do 31 lipca 2009 r. Następnie organizator przesyła komplet materiałów ze szczegółowym formularzem zgłoszenia, który należy odesłać do 31 sierpnia 2009 r. na adres organizatora:
Abrys Sp. z o.o.
ul. Daleka 33
60-124 Poznań
lub pod numer faksu (061) 6558101

Wyłonienie laureatów nastąpi w październiku br., miesiąc później podczas Gali Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbędzie się finał Konkursu i zostaną wręczone Puchary Recyklingu, nagrody finansowe i rzeczowe. Na laureatów czeka 180 tys. zł ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły Konkursu na stronie www.abrys.pl
Źródło: abrys.pl
Ocena (0) Oceń: