Poniedziałek 30.03.2009

XI Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest od 10 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Głównym Organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Konkurs, dzięki podziałowi na 4 kategorie obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie podmioty i instytucje z terenu całej Polski, które aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Otwarcie XI Edycji Konkursu "Przyjaźni Środowisku" planowane jest na 22 kwietnia 2009 r. Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych wyznaczony jest do 30 czerwca 2009 r.
Więcej informacji
Źródło: przyjazni-srodowisku.pl
Ocena (2.6) Oceń: