Poniedziałek 19.12.2022

Betonoza czy zieleń? Weź udział w konkursie

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami" – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja” organizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.grafikafot. materiały PKN

Dla uczniów proponowane są cztery kategorie: praca pisemna, grafika komputerowa, grafika  i film, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.
Konkurs trwa od 1 grudnia 2022 roku do 10 marca 2023 roku.

Zasady konkursu


Aby wziąć udział w konkursie należy:
1.    Zapoznać się z Regulaminem konkursu;
2.    Wypełnić i jak najszybciej wysłać Formularz zgłoszeniowy na adres: pknkonkurs@pkn.pl;
3.    Pobrać, wydrukować i wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw
autorskich. Wypełnione Oświadczenie należy wysłać razem z Formularzem zgłoszeniowym.
Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezes PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających konkurs metodycznie i ekspertów niezależnych.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.00 w Centrum Nauki Kopernik, 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Po uroczystościach zaplanowane jest zwiedzanie Planetarium.
Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556 76 39.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

źródło: materiały prasowe
Ocena (3.5) Oceń: