Poniedziałek 15.06.2009

Grzyby - cuda i dziwy

Białowieski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym o charakterze otwartym „Grzyby – cuda i dziwy” . Termin nadsyłania prac upływa 10 września.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Polski i będące oryginalnymi pracami Autora. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie cztery fotografie w postaci odbitek fotograficznych o wymiarach 15x20 cm i w postaci cyfrowej na nośniku CD (rozdzielczość minimalna 1600x1200 pikseli).
Każda praca powinna zostać na odwrocie oznaczona godłem i posiadać tytuł (temat) zdjęcia. Do przesyłki z pracami należy dołączyć drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, wykaz nadesłanych prac  z tytułami takimi samymi jak na zdjęciach. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Na nośnikach CD  powyższe dane dotyczące zdjęć mogą być zawarte w pliku txt (notatnik) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Termin składania prac upływa dnia 10 września 2009 roku. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na tej stronie.
 
Prace należy nadesłać na adres organizatora: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, z dopiskiem na kopercie, „Grzyby – cuda i dziwy” – konkurs fotograficzny.
Ekologia.pl

Bibliografia

BPN

Galeria zdjęć

Ocena (5.0) Oceń: