Środa 09.12.2009

LCAE - 4 pory roku

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z całej Polski pt. "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku".Szkoły dla Ekorozwoju
Szkoły dla ekorozwoju

Celem Konkursu "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku" dla dzieci i młodzieży jest stworzenie pocztówki przedstawiającej Szkołę/Przedszkole jako Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej czyli pobudzające i skupiające aktywność społeczną mieszkańców i młodzieży w inicjowaniu i realizowaniu praktycznych działań na rzecz rozwoju zrównoważonego, przybliżające dzieciom zagadnienia związane z ekologią i rozwijające postawy ekologiczne podczas całego roku kalendarzowego.
Przedmiotem Konkursu są autorskie, nie zgłaszane do żadnych konkursów, prace plastyczne poświęconych Lokalnym Centrom Aktywności Ekologicznej, wykonane i nadesłane przez uczestników Konkursu. Tematyka pracy musi odpowiadać tematyce poruszanej na stronie internetowej www.ekoszkola.pl

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Urszula Ptasińska, Specjalista Programu Szkoły dla Ekorozwoju, e-mail: urszula.ptasinska@epce.org.pl, tel. 12430 24 65 wew. 25
Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:

  • trafność doboru tematu pracy,
  • jakość wykonania, walory plastyczne i estetyczne
  • oryginalność
  • stopień trudności wykonania

Zakończenie konkursu 28 lutego 2010 r.
Ekologia.pl
Ocena (5.0) Oceń: