Poniedziałek 30.03.2009

Międzynarodowe Targi Ekologiczne „POLLUTEC”

Tekst główny (opcjonalny)
Międzynarodowym Targom Ekologicznym „POLLUTEC”, które odbędą się w dniach 01-04 grudnia 2009 w Paryżu w Centrum Wystawienniczym Paris-Nord Villepinte, towarzyszyć będą liczne konferencje i seminaria.

O ich randze, efektywności i światowym wymiarze świadczą dane liczbowe z 2008 r.:

- Liczba wystawców: 2340 z 42 krajów świata, również z Polski.

- Powierzchnia wystawiennicza 108 300m2 ( wzrost o 11% ).


- Liczba odwiedzających: 73 688 profesjonalistów z ponad 110 krajów( wzrost o 9,4% w porównaniu do 2007 roku).

- Imprezę relacjonowali dziennikarze z całego świata.

Branże wystawiennicze:

- Likwidacja zanieczyszczeń ( powietrze, hałas, odpady, woda, gleba)

- Optymalizacja zasobów ( recykling, reutylizacja i optymalne zużycie zasobów naturalnych)

- Energia i zmiany klimatyczne (prawidłowe i ekonomiczne gospodarowanie energią, odnawialne źródła energii, bioenergia, zwalczanie efektu cieplarnianego)

- Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem ( zdrowie a środowisko naturalne, zagrożenia ze strony przemysłu i środowiska naturalnego, higiena- bezpieczeństwo)

- Zrównoważony rozwój ( produkty bio, gospodarka proekologiczna, technologie proekologiczne, przyjazne zagospodarowanie środowiska naturalnego)

- Zagospodarowanie przestrzenne a środowisko naturalne ( transport miejski, nieruchomości, tereny zielone)

- Zarządzanie płynami i sieciami

- Transport, Logistyka i Magazynowanie

- Analiza, Pomiary i Monitoring

- Przepisy, Audyty, Konsultacje, Badania, Inżynieria, Szkolenia

- Prewencja i ochrona przed degradacją środowiska naturalnego

- Władze, Instytucje, Badania, Edukacja

Profil zwiedzających:

- Decydenci reprezentujący przemysł i władze lokalne

- Kadra zarządzająca w kluczowych sektorach dla środowiska

- Biura projektowe, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, szkoły

- Osoby odpowiedzialne za projektowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, architekci, inżynierowie, konsultanci...

Zainteresowani udziałem w POLLUTEC 2009, proszeni są o pilny kontakt z przedstawicielem targów w Polsce, firmą Eurobusiness-Haller!
Więcej informacji
Źródło: Eurobusiness-Haller


Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy