Poniedziałek 02.11.2020

Targi INTARG w formule online - innowacje społeczne

Targi INTARG® są jednymi z najbardziej renomowanych wydarzeń nie tylko w Europie, ale również na świecie. Każdego roku jednostki sfery nauki, firmy innowacyjne, start-upy oraz indywidualni wynalazcy z około 20 krajów świata prezentują swoje innowacje, wyniki prac naukowo-badawczych, jak również nieszablonowe produkty.INTARGgrafika: materiały prasowe
Organizacja INTARG-u® od lat odbywa się w Katowicach - stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podyktowane jest to potencjałem, który posiada ten region kraju. Przede wszystkim jest najsilniejszym gospodarczo i najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem w Polsce. Ponadto to też drugi największy ośrodek badawczo-rozwojowy w naszym kraju. Znajduje się tam także główna siedziba Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w 2019 roku w rankingu FDI Business Financial Times, uplasowała się na 1. miejscu w Europie oraz 2. na świecie wśród stref ekonomicznych. Obecnie KSSE skupia blisko 400 podmiotów, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy.
Tegoroczna 13. edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 po raz pierwszy odbyła się w formule online. W związku z trwającym  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego była to unikalna możliwość prezentacji oraz promocji wynalazków i innowacji na forum międzynarodowym. Mimo okoliczności, podczas targów zaprezentowano ponad 200 wynalazków od wystawców z całego świata.

Na listopad tego roku przewidziana jest Specjalna Edycja XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice. Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk akademickich. Celem projektu jest międzynarodowa prezentacja i promocja innowacji służących rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, w celu ich transferu do codziennego życia społecznego i gospodarczego oraz komercjalizacji, jak również nawiązania współpracy pomiędzy światem nauki, a środowiskami administracji i zarzadzania, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem.

Innowacje społeczne są to nowe rozwiązania (produkty, technologie, usługi, modele, procesy, działania, procedury etc.), mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, społeczności oraz rozwój nowych obszarów współpracy, a także lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Owa nowość może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym. To innowacje, które przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i biznesowi. Istotą powstawania innowacji społecznych jest kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; w miejscu pracy i poza nim; wynikających ze zmian klimatycznych i demograficznych; z potrzeby ochrony życia i zdrowia; zaspokojenia potrzeb i bezpieczeństwa człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych i wynikających ze stanu nadzwyczajnego; społecznej odpowiedzialności, etc.  

Myślą przewodnią Edycji Specjalnej INTARG® jest hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”. Targi stanowią forum prezentacji prospołecznych innowacji z wielu branż  i dziedzin, w tym:  zdrowie fizyczne i psychiczne; środowisko, ekologia oraz zrównoważony rozwój; edukacja i pedagogika; opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne; bezpieczeństwo i dostępność; przedmioty codziennego użytku; usługi, doradztwo, ubezpieczenia oraz finanse; zarządzanie i nowe modele biznesowe oraz organizacyjne.

W sytuacji utrzymującej się pandemii, formuła online stanowi unikalną możliwość szerokiego udziału w Międzynarodowych Targach i Konkursie INTARG® 2020 Innowacje Społeczne. Międzynarodowe Jury oceni innowacje biorąc pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność; efekty społeczno-ekonomiczne; zaawansowanie; zapotrzebowanie; możliwości wdrożenia i komercjalizacji w kraju i zagranicą; poziom ochrony własności intelektualnej; sposób prezentacji.

Strona internetowa: www.intarg.haller.pl

FINAŁ:
9.11.2020 Transmisja online na stronie www.intarg.haller.pl:
•         Przywitanie - organizatorzy
•         Słowo przedstawiciela zagranicznego, VIP
•         Prezentacja wystawców
 
10.11.2020 Transmisja online:
•    Panel dyskusyjny        
•    Ogłoszenie wyników
•    Prezentacja  najwyżej ocenionych wynalazków/rozwiązań
•    Wystąpienia 1-2 Laureatów – połączenie poprzez Internet


źródło: materiały prasowe
Ocena (3.8) Oceń: