20 marca - Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa
20 marca - Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa
Po raz pierwszy Dzień Bez Mięsa obchodziliśmy w 1985 roku. Inicjatywę zapoczątkowała niepubliczna organizacja FARM (Farm Animal Rights Movement).
22 marca - Światowy Dzień Wody
22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Wody (World Water Day) - ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.
Międzynarodowy Dzień Ptaków
Międzynarodowy Dzień Ptaków
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, który ma zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęcić ludzi do pomocy w ochronie tych zwierząt i ich siedlisk.
Tydzień Czystości Wód
Od 1 do 7 kwietnia br. obchodzimy Tydzień Czystości Wód. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód.
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Dzień Leśnika i Drzewiarza
Dziś obchodzimy Dzień leśnika i Drzewiarza. Lasy w Polsce rosną na 9 mln ha, czyli pokrywają ponad 28 proc. powierzchni kraju. Można zatem stwierdzić, że leśnicy gospodarują na niemal jednej czwartej powierzchni naszego kraju.
8 kwietnia ma miejsce Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu  wobec GMO
8 kwietnia ma miejsce Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec GMO
W tym dniu na całym świecie przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, a także zwyczajni ludzie, zamanifestują swój sprzeciw wobec rozprzestrzeniania się GMO oraz będą prowadzić akcje edukacyjne.
Inauguracja Światowego Dnia Planety Ziemia
Inauguracja Światowego Dnia Planety Ziemia
W dniu 11 kwietnia 2008r. o godz. 15.00 w Muzeum Ziemi PAN, w Warszawie Henryk Jacek Jezierski wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, weźmie udział w inauguracji Światowego Roku Planety Ziemia w Polsce oraz w otwarciu wystawy plenerowej "10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości".
Obchody Dnia Ziemi w Polsce
Obchody Dnia Ziemi w Polsce
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA. Obchody Dnia Ziemi są apolityczne i dobrowolne. Na całym świecie w ...
Międzynarodowy Dzień  Przeciwko Wiwisekcji
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji
24 kwietnia tego dnia na całym świecie grupy obrońców zwierząt prowadzą akcje na rzecz zaprzestania wiwisekcji, czyli dokonywania na żywych zwierzętach eksperymentalnych zabiegów operacyjnych.
11 maja - Dzień Bez Śmiecenia
11 maja - Dzień Bez Śmiecenia
Śmiecimy każdego dnia - w domu, w pracy, w szkole, na urlopie. Jemy, pijemy, pracujemy - pojawiają się puste butelki, słoiki kartonowe pudełka. Tylko w tym roku w Polsce pojawi się około 3.700 tys. ton odpadów opakowaniowych. Sprasowane i zbelowane, zapakowane na ciężarówki o ładowności 20 ton ...