Poniedziałek 10.05.2010

11 maja – Dzień Bez Śmiecenia

Dzień Bez Śmiecenia

„Nie śmieć – segreguj!” to hasło tegorocznej, czwartej już edycji ogólnopolskiej kampanii „Dzień Bez Śmiecenia”. Według danych GUS w 2008 roku w Polsce selektywnie zebrano jedynie 6,8% odpadów komunalnych. Oznacza to, iż nadal ponad 90% odpadów w Polsce trafia w najlepszym wypadku na składowiska!


Odpady „produkujemy wszędzie” - w domu, na wakacjach – nad jeziorem czy w górach, w czasie podróży samochodem, w biurze, na budowie – wymieniać można bez końca. W każdym miejscu, w którym jesteśmy i spędzamy czas. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to, co robimy z papierkami po cukierkach, zapisanymi kartkami, butelką po soku czy puszką po mielonce…

Segregujmy wszędzie! Jako właściciel nieruchomości, czy członek wspólnoty mieszkaniowej zainteresujmy się czy firma komunalna zapewnia możliwość segregacji odpadów. Poprośmy naszego pracodawcę by postawił pojemniki na makulaturę, której najwięcej powstaje w biurze. Na polu namiotowym poszukajmy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Nie zostawiajmy toreb foliowych i butelek na plaży – wyrzućmy je do pojemników na posegregowane odpady. Jadąc samochodem nie wyrzucajmy papierków czy plastikowych butelek przez okno do lasu….

Wydaje się, że wszyscy to wiemy, ale jak jest naprawdę widać na naszych ulicach w lasach, czy nad jeziorem. Stąd tegoroczne hasło.

Naszym celem jest, by ten dzień, wraz ze swoim głównym przesłaniem wpisał się w kalendarium dni i świąt ekologicznych, a samo przesłanie „śmiecenia z głową”, czyli segregowania odpadów w codzienność naszych nawyków i zachowań – informuje Piotr Szajrych, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku, pomysłodawcy kampanii.

Każdego roku wytarzamy w Polsce ponad 13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą stać się znów użyteczne. Statystyczny Polak segreguje rocznie tylko 10 kg odpadów, podczas gdy Czech czy Niemiec kilkakrotnie razy więcej.

Tegoroczna edycja kampanii przebiega pod hasłem „Nie śmieć – segreguj!” Podkreślmy, by takie zachowanie było czymś naturalnym wszędzie tam gdzie się znajdujemy – w domu, miejscu pracy, czy wypoczynku – podkreśla koordynator kampanii Michał Mikołajczyk z Rekopolu.

Co będzie się działo 11 maja?
Dzień bez Śmiecenia, czyli tradycyjnie już nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Przygotowaliśmy kartkę internetową, która po kliknięciu przekieruje na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Kartka ma dwa zadania:
  • zachęcić do kliknięcia i zapoznania się ze stroną - zawarte na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia;
  • drugim zadaniem kartki jest zachęcenie do jej przesłania znajomym, współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom.
W tym roku do kartki dołączona jest ankieta, która będzie badała świadomość ekologiczną. Pierwotnie kartka zostanie rozesłana do kilkudziesięciu tysięcy osób, do jak licznej grupy trafi ostatecznie – to już zależy od nas wszystkich. Współorganizujący Dzień akcjonariusze Rekopolu wysyłają kartkę do swoich pracowników, klientów i kooperantów, umieszczają ją na swoich stronach internetowych, intranecie i newsletterach. Kartka trafia również do innych przedsiębiorców, samorządów, firm komunalnych, szkół i organizacji pozarządowych. W wielu miejscach w kraju odbywają się happeningi, pikniki, wystawy. Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl

Dlaczego 11 maja?
Pomysł obchodów takiego dnia narodził się wśród młodzieży reprezentującej kilkanaście krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. Propozycja zgłoszona przez polskich reprezentantów koordynowana jest w Polsce przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., ale współorganizatorami Dnia są również wszyscy akcjonariusze Rekopolu . Dzień Bez Śmiecenia organizowany jest w Polsce po raz trzeci.

11 maja 2001 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw wprowadzających lub dostosowujących przepisy prawne do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Fakt ten można uważać za początek systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Ustawy, między innymi o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przyjęły wiele standardów obowiązujących w Europie zachodniej – przede wszystkim zaadoptowaliśmy zasadę „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym na rynek produkt w opakowaniu. Ustawa wprowadziła również w Polsce nowy podmiot: organizację odzysku - jednostkę, która w imieniu przedsiębiorców zajmuję się profesjonalną realizacją tych obowiązków. Istotnym zadaniem organizacji odzysku jest również prowadzenie edukacji ekologicznej. Jako jedna z pierwszych organizacji powstał Rekopol, organizacja założona przez przedsiębiorców, wśród których są producenci produktów w opakowaniach lub samych opakowań.
Źródło: Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Ocena (3.2) Oceń: